Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Tilaajille

Lähes puolet AMK-opis­ke­li­jois­ta kokee jak­sa­mi­sen­sa hei­ken­ty­neen koronan aikana

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO vaatii, että päättäjät järjestävät korkeakouluille riittävät resurssit tukipalveluiden tarjoamiseen ensi syksynä.

Lähes puolet suomalaisista ammattikorkeakouluopiskelijoista kokee jaksamisensa korona-aikana tavallista huonommaksi tai erittäin paljon huonommaksi.

Jaksaminen oli heikentynyt varsinkin niillä opiskelijoilla, jotka kokevat sosiaalisten suhteidensa vähentyneen huomattavasti poikkeustilanteen aikana. Erityisesti monet opintojensa alkuvaiheessa olevat opiskelijat kokivat myös motivaationsa laskeneen selvästi.