Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lää­ke­kaup­pa vai ter­veys­toi­mi­pis­te?

Yhteiskunnallista keskustelua on käyty siitä, pitäisikö apteekkeja kehittää osana terveydenhuoltoa terveydenhuollon tavoitteiden mukaisesti vai osana erikoiskauppaa kaupallisista ja kilpailupoliittisista tavoitteista käsin. Kyse on pohjimmiltaan siitä, halutaanko apteekin olevan vain lääkekauppa vai lääkehuollosta vastaava terveydenhuollon toimipiste, jonka tavoitteena on myös lääkehoitojen onnistumisen varmistaminen.

Kilpailun ja kaupallisuuden lisääminen apteekkialalla tarkoittaisi väistämättä lääkemyynnin lisääntymistä, mikä olisi yhteiskunnalle kallis ja terveydenhuollon tavoitteille vahingollinen kehityskulku. Siksi apteekkitoimintaa kannattaa kehittää jatkossakin osana terveydenhuoltoa sen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Tulevan hallituksen tärkeimmät tehtävät lääkeasioissa ovat rationaalisen eli vaikuttavan, turvallisen, laadukkaan, taloudellisen ja yhdenvertaisen lääkehoidon varmistaminen kaikille sekä lääkkeiden huoltovarmuudesta ja hyvästä saatavuudesta huolehtiminen. Erityisesti ikäihmisten lääkehoitojen oikeassa toteutumisessa on yhä haasteita, joita voidaan ratkaista apteekkien tarjoamilla farmaseuttisilla palveluilla, kuten lääkehoitojen tarkistuksilla, arvioinneilla ja seurannalla sekä lääkkeiden koneellisella annosjakelulla.

Lääkkeiden saatavuudessa jaetaan niukkuutta, kun maailmanlaajuiset saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet hälyttävästi viime vuosina. Pahentuneesta lääkepulasta huolimatta apteekkien toimitusvarmuus on pysynyt erinomaisena: 98 reseptiin sadasta lääkkeen saa heti mukaansa apteekista.

Apteekkien asiantuntemus lääkehoidoissa ja tukipalvelut kannattaa hyödyntää täysimääräisesti nyt, kun hyvinvointialueiden sote-palveluita ja palvelupolkuja rakennetaan. Apteekki on ylivoimaisesti käytetyin ja useimmille myös lähin terveyspalvelu. Lapin hyvinvointialueellakin palvelee 32 apteekkia.

Sote-uudistus voi tarkoittaa terveyspalveluiden keskittymistä, jolloin apteekkien lähipalveluverkoston merkitys kasvaa. Tämä on erityisen tärkeää pitkien välimatkojen Pohjois-Suomessa. Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat tyytyväisiä apteekkeihin. Siksi apteekkialaa kannattaa uudistaa maltilla taksiuudistuksen virheet välttäen, eikä rikkoa toimivaa. Uudistuksiin antaa hyvän pohjan sosiaali- ja terveysministeriön helmikuussa julkaisema raportti toimenpide-ehdotuksineen.

Risto Kanerva

puheenjohtaja, Suomen Apteekkariliitto

Anu Töyräs

puheenjohtaja, Pohjolan apteekkariyhdistys