Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kysely: Enem­mis­tö kan­san­edus­ta­jis­ta kan­nat­taa yhä pa­kol­lis­ta ase­vel­vol­li­suut­ta, mutta vain mie­hil­le

Ulkopoliittisen instituutin kyselyssä palvelus halutaan pitää edelleen naisille vapaaehtoisena. Vastausprosentti oli kuitenkin vain 25, ja osa puolueista oli yliedustettuina.

Kansanedustajilla näyttää olevan selvä kanta: asevelvollisuuden on jatkossakin koskettava vain miehiä.
Kansanedustajilla näyttää olevan selvä kanta: asevelvollisuuden on jatkossakin koskettava vain miehiä.
Kuva: Miikka PihlajamŠki

Eduskunnan kanta Suomen asevelvollisuusjärjestelmään näyttää olevan nykyistä järjestelmää suosiva, selviää Ulkopoliittisen instituutin kyselystä.

Miehille pakollista ja naisille vapaaehtoista asevelvollisuusjärjestelmää kannattaa 86 prosenttia kyselyyn vastanneista kansanedustajista.  Kaikille vapaaehtoista järjestelmää kannatti neljä prosenttia vastaajista. Ammattiarmeijaa ei kannattanut yksikään vastaaja.

Kyselyn tehnyt Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak pitää tulosta yllättävänä.

– On jossain määrin yllättävää, että nykymuotoisen asevelvollisuuden epätasa-arvoisuutta ei koettu kyselyn tuloksien mukaan merkittävämmäksi asiaksi, hän kirjoittaa kyselyä avaavassa briefing paper -artikkelissaan.

Kaikille kansanedustajille tehtyyn kyselyyn vastasi kuitenkin vain joka neljäs istuva kansanedustaja. Heidän joukossaan perussuomalaisilla ja keskustalaisilla oli puolueiden edustajanpaikkoihin nähden selv' yliedustus.

Nato-jäsenyydelle selvä ei

Kyselyssä tiedusteltiin kansanedustajien näkemyksiä myös Suomeen kohdistuvista uhista.

Lähes kaikki vastaajat olivat paljon tai jonkin verran huolestuneita kyberuhista. Lähes yhtä merkittäviksi katsottiin maailman pakolaistilanne ja kansainvälinen terrorismi. Vakavasti suhtauduttiin myös tyllisyystilanteeseen.

Ilmastonmuutos sen sijaan huoletti selvästi enemmän hallituspuolueiden (85%) kuin opposition kansanedustajia. Jälkimmäisistä joka viides oli vain vähän ja joka seitsemäs ei lainkaan huolestunut ilmastonmuutoksesta.

Nato-jäsenyyttä kannattaa vain joka viides vastaaja, mutta ylivoimainen enemistä suhtautuu suopeasti sotilasjärjestön kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kyselyn tulokset ja niitä avaava artikkeli löytyvät Ulkopoliittisen instituutin sivuilta.