kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Kun­ta­mi­nis­te­ri Paa­te­ro: Me­dial­le luo­vu­tet­ta­vien ve­ro­tie­to­jen tulee olla kat­ta­via – asian eteen käyn­nis­tet­tä­vä val­mis­te­lu

Tänä vuonna verottaja poisti medioille luovutettavilta listoilta noin 4 400 ihmisen verotiedot. Paateron mukaan verotietojen avoimuus on tärkeä osa suomalaista demokratiaa.

Helsinki

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) esittää, että medialle luovutettavien verotietojen tulisi olla jälleen kattavia ja asian varmistamiseksi tulisi käynnistää valmistelu. Paateron mukaan verotietojen avoimuus on tärkeä osa suomalaista demokratiaa.

– Samalla olisi tarkasteltava myös, mitä olennaisia tietoja julkisista tiedoista puuttuu. Esimerkiksi suuri osa pääomatuloista puuttuu listauksilta kokonaan, sillä ne eivät sisällä verovapaita pääomatuloja, Paatero sanoi puheessaan.

Paatero kertoi kantansa SDP:n puoluevaltuuston syyskokouksessa pitämässään avauspuheenvuorossa. Paatero on SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja.

Verohallinto linjasi viime vuonna, että yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevat voivat salata tietonsa medialle suoraan luovutettavista tiedoista.

Tänä vuonna verottaja poisti listoilta noin 4 400 ihmisen verotiedot. Kaikkien suomalaisten verotiedot ovat edelleen julkisia, mutta eniten ansaitsevien tietoja voi jäädä löytymättä.

– Käytännössä päätös siis johtaa siihen, että verotietojen julkisuus heikkenee, Paatero sanoi.