lumivyöry: NRK: yksi kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa – ­hen­ki­löl­li­syys ei vielä sel­vil­lä

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kun­nian­hi­moa raa­ka-ai­nei­den hyö­dyn­tä­mi­seen

Pohjoinen on noussut nopeasti energian ja raaka-aineiden osalta eurooppalaisen katsannon keskiöön. Vihreä siirtymä on ollut jo pidempään tiedossa. Se on saanut runsaasti lisävauhtia turvallisuusympäristön muututtua Ukrainan sodan seurauksena. Pohjoisen toimijoiden pitää hyödyntää tämä kiinnostus täysimääräisesti.

Pohjoisessa ei pidä suostua jäämään pelkäksi raaka-ainevarastoksi etelän vihreän siirtymän tavoitteille. Meidän pitää kyetä nostamaan nopeasti kunnianhimoamme kaivoshankkeiden, tuulivoimapuistojen ja jo olemassa olevan vesivoiman hyödyntämiseksi paikallisesti. Pohjoiseen tarvitaan jatkojalostusta.

On järkevää edistää aktiivisesti raaka-aineen tuotantoa. Samanaikaisesti tulee vaatia, että raaka-aineen tuottajat käynnistävät oman investointinsa rinnalla hankkeen pohjoisen raaka-aineen teolliseen hyödyntämiseen paikallisesti.

Paikallinen teollistamisvaade lisää vaikeuskerrointa raaka-aineen tuotantoon investoivalle, usein kansainväliselle taholle. Tämä lisää vaikeuskerrointa myös paikalliselle neuvotteluosapuolelle, joka on usein kunnan tai aluehallinnon viranomaistaho sekä luottamushenkilöistä koostuva päättäjäjoukko. Sillä ei aina ole riittävästi osaamista, resursseja tai ammattitaitoa tämän tehtävän hoitamiseen.

Pohjoisen toimijoiden eli maakuntaliittojen, kauppakamareiden, kaupunkien sekä kuntien tulisi perustaa uusi neuvotteluosapuoli – olkoon työnimenä teollistamisvaliokunta – joka ottaa tehtäväkseen käydä neuvotteluja ulkomaisten investoreiden kanssa. Näin turvattaisiin, että paikallisella neuvotteluosapuolella on riittävä osaaminen ja ammattitaito käydä keskusteluja vahvojen ulkomaisten energia- ja kaivannaisalan toimijoiden kanssa.

Seuraavan hallituksen ohjelmaan tarvitaan pohjoisen kehittämisen ohjelma. Vaatimus jalostusasteen nostamisesta pohjoisen luonnonvarojen hyödyntämisen yhteydessä tulee kirjata osaksi tätä.

EU on asettanut päämääräksi nostaa niin sanotun ESG-ajattelun osaksi yritysten ja yhteisöiden toimintaa. Se pitää sisällään ympäristön suojelemisen ja kestävän kehityksen varmistamisen (E), hyvän hallinnon (G) ja sosiaalisesti kestävän kehityksen (S). Ympäristö ja kestävä kehitys on tähän asti korostunut eniten. Hyvä hallinto on onneksi mukana pohdinnassa. Sosiaalinen kestävyys on jäänyt liiaksi taka-alalle.

Pohjoisen raaka-aineet tuottavat aidosti hyvinvointia, elinvoimaa ja työpaikkoja. Tuotteiden edelleen jalostaminen paikallisesti lisää erilaisten teollisten investointien sosiaalista hyväksyttävyyttä ja säästää myös ympäristöä. Raaka-aineiden sijasta maailmalle kuljetetaan valmiita jalosteita vihreän siirtymän varmistamiseksi.

Kirjoittaja on Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja ja Oulun kauppakamarin hallituksen jäsen.