Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kun­nan­joh­ta­ja Vauh­ko­nen vastaa kri­tiik­kiin: Pel­ko­sen­nie­mel­lä otetaan epä­asial­li­sek­si koettu kohtelu pu­heek­si

Kunnanvaltuutettu Markku Kallion kirjoituksesta (LK 6.2.) saa käsityksen, joka ei kaikilta osin vastaa tapahtunutta. Tarkennan tässä vain lähettämääni keskustelukutsua, muut mielipiteet saavat jäädä hänen omikseen.

Kunnanhallituksessa on 1.2. edellytetty, että Kallion kirjoitteluun puututaan, sillä osa niistä on koettu epäasialliseksi ja täyttävän maalittamisen tunnusmerkkejä kunnan työntekijää kohtaan. Tämä on sekä asianosaisen että keskusteluun osallistuneiden kokemus asiasta. Kunnanhallitus on kuntalain mukainen työnantajanedustaja.

Työturvallisuus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait velvoittavat kuntaa työnantajana puuttumaan myös luottamushenkilön epäasialliseen kohteluun työntekijää kohtaan. Toimivaltaisella työnantajan edustajalla on velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun tilanteessa, jossa epäasialliseen kohteluun työntekijää kohtaan syyllistyy luottamushenkilönä toimiva valtuutettu. Asiaan voi tutustua tarkemmin esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen oppaasta (Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamuselimissä, ttk.fi).

Kunnanhallitukseen on valmisteilla vetoomus epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi.

Kallio on kutsuttu keskustelemaan asiasta. Keskustelu vastaa puheeksi ottoa, jossa kuullaan molempien osapuolten näkemys tapahtuneesta. Hänelle on aiemminkin esitetty kutsu tulla tutustumaan kyseisen työtekijän tutkintotodistuksiin ja opintorekisteriotteisiin, sillä kunnanhallituksen tiedot niistä poikkeavat Kallion toistuvasti julkisuuteen esittämistä.

Kutsu on annettu valtuuston puheenjohtajan nimissä, ja keskustelu on tarkoitus käydä Pelkosenniemen uuden valtuustosopimuksen hengessä. Mukaan on kutsuttu työnantajan edustajien lisäksi asianomainen työntekijä ja työsuojeluvaltuutettu hänen tukenaan. Myös Kalliolla on mahdollisuus ottaa mukaan tukihenkilönsä.

Kunnanhallitukseen on valmisteilla vetoomus epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi. Vetoomuksen toivotaan rohkaisevan myös muita ottamaan puheeksi, mikäli kokee epäasiallista kohtelua. Kun istutaan alas juttelemaan, voivat asiat selvitä.

Päivi VauhkonenPelkosenniemen kunnanjohtaja
Lue lisää

Pelkosenniemen kunnanvaltuutettu: Kunnanjohtaja lähtenyt painostuksen tielle