Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Kolumni
Tilaajille

Kun tieto ei kulje, seu­rauk­set ovat pa­him­mil­laan kyl­mää­viä

Ihminen on matkustanut kuuhun, oppinut tuottamaan sähköä, keksinyt puhelimen ja rakentanut maailmanlaajuiset langattomat tietoverkot. Tiedonkulun ongelmia hän ei silti ole pystynyt ratkaisemaan.

Kun yhteiskunnassa paljastuu mikä tahansa epäkohta tai jokin yhteisö ajautuu kriisiin, nousee viestinnän takkuaminen lähes poikkeuksetta esille.