Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Kun ko­ne­voi­ma tuli Saa­men­maa­han – Ku­vi­tus­näyt­te­ly kä­sit­te­lee elä­män­ta­van mur­ros­ta

Marketta Nilsenin novellikuvitukset kuljettavat maailmaan, jota nyky-Saamenmaasta ei enää tavoita.

Marketta Nilsenin kuvitukset avaavat elämäntavan muutosta Saamenmalla. Maalaukset ovat syntyneet Niilo Aikion novelleja kuvittamaan.
Marketta Nilsenin kuvitukset avaavat elämäntavan muutosta Saamenmalla. Maalaukset ovat syntyneet Niilo Aikion novelleja kuvittamaan.

Rovaniemen pääkirjaston Lapponica-salissa on tammikuun ajan esillä Marketta Nilsenin kuvituskuvanäyttely.

Nilsen on kuvittanut saamelaiskirjailija Niilo Aikion Niga 3 -novellikokoelman. Kokoelma sisältää 25 suomenkielistä, helppolukuista ja kuvitettua novellia. Marketta Nilsen on luonut jokaiseen novelliin kuvan, jonka avulla lukija pääsee aikaan ja maailmaan, jota nyky-Saamenmaasta ei enää tavoita.