pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Kumpi on ve­tä­väm­pi, Kemi vai Tornio? - osal­lis­tu kau­pun­kien ve­to­voi­maa sel­vit­tä­vään ky­se­lyyn jutussa ole­vas­ta lin­kis­tä

Asukkailla on sähköisen kyselyn avulla mahdollisuus kertoa omia mielikuviaan siitä, mikä on parasta tai mitä parannettavaa kotikaupungissa on.

Seutukaupunkiverkosto toteuttaa yhteistyössä Innolinkin kanssa vetovoimatutkimuksen 57:lle seutukaupungille. Tutkimuksessa ovat mukana Kemi ja Tornio.

Seutukaupunkien asukkailla on sähköisen kyselyn avulla mahdollisuus kertoa omia mielikuviaan siitä, mikä on parasta tai mitä parannettavaa on vastaajien omassa kotikaupungissa. Linkit kyselyihin löytyvät kuntien nettisivuilta.

Seutukaupungit ovat oman seutunsa tai alueensa keskuksia. Tutkimuksen avulla selvitetään asukkailta omaan kotikaupunkiin ja naapurikaupunkeihin liittyviä mielikuvia – kunkin seutukaupungin omia erityispiirteitä ja omaleimaisia vetovoimatekijöitä. Sähköisen kyselyn avulla asukkaat voivat pohtia ja vertailla vetovoimatekijöitä imagoa ja mielikuvia yleisesti muun muassa tunnettuuteen, turvallisuuteen, asumiseen ja palveluihin, yrittämiseen, työllistymiseen ja muuttohalukkuuteen liittyen.

Tutkimuksen tulosten avulla kukin seutukaupunki saa tietoa siitä, mikä on niiden tämänhetkinen tunnettuus ja vetovoimatekijät sekä välineitä siihen, kuinka kunkin seutukaupungin erityispiirteitä ja imagoa voitaisiin kehittää – kuinka tuloksista saadun tiedon avulla voitaisiin tehdä toimenpiteitä alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi.Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksen tiedonkeruu suoritetaan tammi-helmikuussa. Tutkimuksessa keskitytään pehmeiden vetovoimamittareiden, kuten pitovoiman ja ulkoisen vetovoiman kriittisten tekijöiden ja menestystekijöiden tunnistamiseen. Se on seurantatutkimus, jonka tuloksia verrataan soveltuvin osin vuonna 2019 toteutetun laajan tutkimuskokonaisuuden tuloksiin.

Tutkimus muodostaa jatkumon ja tunnistaa muutokset kuntien vetovoimatekijöissä ja laajemmin kuntakentässä. Sen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva kunkin seutukaupungin yksilöllisestä kokemuksellisesta vetovoimaisuudesta ja sen muutoksesta.

Tavoitteena on myös antaa kunkin alueen päättäjille sisäiseen vuorovaikutukseen, uuden luomiseen ja johtamiseen – seutukaupungin kehitystyöhön – strategisia työvälineitä, jotka tukevat kaupunkien imagon ja vetovoiman yksilöllistä kehittämistä.

Voit vastata  vetovoimatutkimukseen täällä.