Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Äänestäminen: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyy tiis­tai­na – Lapissa pel­lo­lai­set ää­nes­tä­neet ak­tii­vi­sim­min, Ko­la­ris­sa eniten nuk­ku­via

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Ku­lut­ta­ja­liit­to vaatii, että sähkön koh­tuul­li­nen hinta mää­ri­tel­lään pi­kai­ses­ti – "­Säh­kö­mark­ki­nat ovat tällä het­kel­lä rikki"

-
Kuva: Vesa Joensuu

Kuluttajaliitto vaatii, että Energiavirasto arvioi mahdollisimman pikaisesti sähkön kohtuullisen hinnan määrittelyn.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell painottaa, että kuluttajille pitää taata lain edellyttämä mahdollisuus ostaa kohtuuhintaista sähköä oman alueen toimitusvelvolliselta sähkönmyyjältä.

Sähkömarkkinalain mukaan jokaisen jakeluverkkoyhtiön alueella toimii lain mukaan toimitusvelvollinen sähkön myyjä, jonka pitää myydä toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluville asiakkaille sähköä kohtuulliseen hintaan. Beurling-Pomoellin mukaan Energiaviraston tehtävä on linjata kohtuullisuuden vaatimukset pikaisesti.

Samalla tulisi arvioida, onko hinnankorotuksissa ollut perusteettomia korotuksia.

– Mikäli ylisuuria korotuksia havaitaan, tulee ryhtyä tarvittaviin seuraamustoimiin, Beurling-Pomoell toteaa.

Kuluttajaliiton pääsihteeri toteaa sähkömarkkinoiden olevan tällä hetkellä rikki. Hän viittaa tällä siihen, että osa sähköyhtiöistä on tehnyt kovia voittoja tuottaen sähköä edullisesti ja myyden sähköä kuluttajille korkealla hinnalla.