Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kuka es­ti­kään Ke­mi­joen ka­la­tiet?

Valtio oli mukana estämässä lohen nousua Kemijokeen, kun vesistötoimikunta myönsi Isohaaran voimalaitoksen padon rakennusluvan 1946–47. Valtio osallistui patorakennelman päälle rakennetun rautatie- ja maantiesillan kustannuksiin.

Lapissa pidettiin kohtuullisena, että valtio osallistuisi vahingonkorvauksiin, jotka lohen nousun estymisestä oli maakunnan väestölle aiheutunut. Valtio oli päätöksellään Isohaaran padosta ratkaissut Kemijoen rakentamisjärjestyksen.

Seurasi pitkä oikeusprosessi, jonka lopputuloksena vesiylioikeus 9.12.1982 totesi, että lohen kalastusoikeus kuului yksinoikeudella valtiolle. Kalakorvausasia eteni korkeimpaan oikeuteen, joka 16.6.1983 kumosi korvausvaatimukset. Näin Kemijoki Oy joutui sijaiskärsijäksi päätöksistä, joita vesiylioikeus ja korkein oikeus olivat lohen kalastusoikeudesta ja korvauksista antaneet.

Syyttöminä lohen menettämiseen Kemijoesta ei voida pitää myöskään jokivarren kalastuskuntia. Kemin kalamajalla pidetyssä Lapin läänin kalastuskuntien liiton johtokunnan kokouksessa tehtiin 1955 päätös, ettei rakentajaa velvoiteta rakentamaan kalatietä Petäjäskosken voimalaitokseen, vaan suorittamaan maksu kalastukselle tuotetusta vahingosta.

Tällä päätöksellä Lapin läänin kalastuskuntien liitto luopui vaatimuksesta kalatien rakentamisesta, vaihtaen sen rahalliseen korvaukseen.

Vesilaissa sanotaan, että ”kalatalousvelvoitteen toimenpiteiden suorittamisesta ei saa aiheutua niillä saavutettavaan hyötyyn verrattuna hankkeesta vastaavalle kohtuuttomia kustannuksia.” ELY-keskuksen 17.3.2017 jättämä hakemus ei ole todettu vesilain mukaan laadituksi. Jokiyhtiö selvitti esityksen sisällön konsulttiensa avulla.

Lohen paluun hinta oli jopa 800 miljoonaa euroa (LK11.2.2019). Kari Alaniskankin (LK 3.5.) pitäisi tietää, että Suomessa noudatetaan Suomen lakia.