Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Tilaajille

Kou­lu­verk­koa myl­lä­tään ympäri Lappia – Op­pi­laat vä­he­ne­vät kaik­kial­la, So­dan­ky­läs­sä kahden koulun lak­kau­tus­uh­ka

Supistamisen syitä ovat taloudelliset säästöt ja oppilasmäärän väheneminen kaikkialla Lapissa.

Sodankylän kunta esitti elokuun alussa kouluverkon keskittämistä. Keskustaajamassa sijaitsevaan Tähtikunnan kouluun siirrettäisiin oppilaat Torvisen ja Vaalajärven kouluista sekä yläkoululaiset Järvikylien ja Vuotson kouluista.

Keskittämisellä tavoitellaan miljoonasäästöjä. Lasten määrän ennustetaan vähenevän 27 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.