Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mistä tulee Lapin suurin puolue? Kuun­te­le myös, mikä pu­hut­taa ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla

Kolumni: Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tuk­sel­la tu­le­vai­suu­den­kes­tä­vä Suomi

Kirjoittajan mukaan opetuksen resursseja pitää lisätä, jotta oppimisen taso saadaan kääntymään nousuun.
Kirjoittajan mukaan opetuksen resursseja pitää lisätä, jotta oppimisen taso saadaan kääntymään nousuun.
Kuva: Pekka Peura

Tulevat kansanedustajat tekevät kauaskantoisia päätöksiä. Niiden taustalla on voimakkaita paineita leikkauksiin ja pahenevan velkaantumisen taittamiseen. Näissä ristipaineissa toivoisi edustajilta kaukokatseisuutta ja ymmärrystä siitä, minkä varaan pieni kansakunta voi menestyksensä rakentaa.

Suomen koululaisten oppimistulokset ovat tutkimusten mukaan olleet jo vuosia laskusuunnassa. Suunta on eri arvioiden mukaan joko laskeva tai jyrkästi laskeva. Nykykoulu maksaa menneinä vuosina ja vuosikymmeninä tehtyjen resurssien leikkauksien seurauksista. Selityksenä on kuultu myös uusien opetussuunnitelmien nopeaa toteuttamista ja resurssien puuttumista riittävän tasokkaaseen suunnitelmien toteuttamiseen.

Erilaisten oppijoiden tuen järjestäminen on osaltaan sekoittanut koulujen työtä ja aiheuttanut paitsi sekaannusta myös lain rajamaille yltävää tulkintaa koulutuksen järjestäjiltä. Kouluissa toteutettu inkluusio on ymmärretty eri kunnissa usein talouden näkökulmasta tulkiten. Tukea tarvitsevat oppilaat ovat jääneet vaille tarvitsemaansa. Tuen vaatima byrokratia on vienyt opettajilta aikaa ja voimavaroja hallinnon tehtäviin varsinaisen oppilaan tukemisen sijaan.

Tulevan eduskunnan epäkiitollisena tehtävänä on miettiä sitä, mihin rajalliset resurssit suunnataan. Nyt on korkea aika laittaa opetus ja koulutus tärkeimpien asioiden joukkoon. Sille tulee taata riittävät resurssit järjestää laadukasta ja myös määrällisesti riittävää opetusta joka puolella Suomea. Leikkauksista pidättäytyminen ei välttämättä ole riittävä toimi kääntää kehitystä. Resursseja pitää lisätä, jotta oppimisen taso saadaan kääntymään nousuun.

Oppimisen tukea tulee miettiä ja yksinkertaistaa niin, että opettajalle jää riittävästä aikaa antaa opetusta sen eri muodoissa. Opettajan työn tueksi tarvitaan riittävä määrä erityisopettajia, erilaisia opetusryhmiä sekä tarvittavia tukihenkilöitä. Näiden riittävyys pitää varmistaa toteuttamalla vihdoin opettajarekisteri, jotta koulutustarpeet todella löydettäisiin. Tiedon perusteella aloituspaikkojen lisääminen ja alueellinen jakaminen varmistaa koulutetun henkilöstön saatavuuden kaikkialla Suomessa.

Äänestäjien valinnat ovat ratkaisevia. Hallitusohjelmaan on saatava takeet resurssien riittävästä tasosta ja tuen toteuttamisesta oikealla tavalla. Olemme tekemässä pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä. Tulevaisuuden kestävä Suomi tehdään koulutuksella.

Kirjoittaja on OAJ Lapin puheenjohtaja.