Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on alkanut – oletko saanut von­ka­leen, lähetä meille kuva

Katso kuvat: Suur­har­joi­tuk­set toivat Lappiin uusien liit­to­lais­ten tais­te­li­joi­ta

Ylioppilaat: Katso tästä Lapin lu­kioi­den val­ko­la­kin saajat

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­sen vas­tai­seen työhön tar­vi­taan kaik­kia!

Kirjoittajat peräänkuuluttavat päättäjiltä rohkeutta tehdä päätöksiä, joilla lapsen oikeudet asetetaan etusijalle.
Kirjoittajat peräänkuuluttavat päättäjiltä rohkeutta tehdä päätöksiä, joilla lapsen oikeudet asetetaan etusijalle.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Koulukiusaaminen on väkivaltaa, joka jättää pahimmillaan elämänpituisia jälkiä mielen hyvinvointiin, itsetuntoon, minäkuvaan, turvallisuuden tunteeseen ja ihmissuhteisiin. Kiusaaminen ei katoa sivuun katsomalla vaan jokaisella meillä on velvollisuus pysähtyä miettimään omia mahdollisuuksiamme toimia kiusaamista vastaan.

Päättäjien on rohjettava tehdä päätöksiä, joissa lapsen oikeudet laitetaan etusijalle ja varata sille työlle aikaa ja resursseja. Koulussa oppilaiden tulee tietää ja oppia, että kiusaamisella on myös seurauksia ja että kouluissa on toimivat kiusaamisen vastaiset toimintamallit, joita noudatetaan. Jokaisen koulun aikuisen ja vanhemman tulee tehdä selväksi, että kiusaaminen ei ole koskaan ok. Kodeissa on puhuttava kiusaamisesta, vaikka juuri tällä hetkellä se ei koskettaisikaan läheltä. Aikuisten lisäksi oppilaiden rooli kiusaamisen vastaisen ilmapiirin, normin, rakentamisessa on merkittävä. Kiusaamisen vastainen toimintakulttuuri rakentuu vasta silloin, kun oppilaat osallistetaan ja otetaan mukaan sen rakentamiseen (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) 2022). Vertaisten sanalla ja esimerkillä on valtaisa merkitys ja oppilaiden on itse luotava omaan yhteisöön vahva kiusaamisen vastainen normi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukioppilastoiminta on esimerkki siitä, kuinka oppilaita voidaan osallistaa kiusaamista ennaltaehkäisevään ja kiusaamisen vastaiseen työhön. Ohjelman vaikuttavuus lisääntyisi merkittävästi, jos tukioppilastoiminta löytyisi paikallisesta opetussuunnitelmasta. Toiminta on vakiintunut ja yli 80 prosenttia suomalaisista kouluista toteuttaa tukioppilastoimintaa. Tukioppilastoiminnassa oppilaat ryhmäyttävät oppilaita, tutustuttavat toisiinsa, järjestävät välituntitoimintaa, oppitunteja ja työpajoja kiusaamisesta, tempauksia ja tapahtumia ja ottavat kaikki koulun oppilaat mukaan toimintaan. Tukioppilaat vahvistavat kouluhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, he toimivat myös koulussa silminä, jotka voivat havaita sellaistakin kiusaamista, joka jää aikuisilta huomaamatta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri viettää vuonna 2023 kiusaamisen vastaista vuotta. Vuosi startattiin tammikuussa Stop nettikiusaamiselle -oppitunneilla verkossa, joille osallistui 1955 oppilasta ja opettajaa ympäri Lappia. Kuluvan vuoden aikana jokaisessa Lapin kunnassa kiusaamisen vastaista työtä jatketaan jatkokouluttaen tukioppilaita kiusaamisesta tai alakoululaisten kaveritaitoja tukien yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistysten kanssa osuuskauppa Arinan tuella. Lisäksi käymme puhumassa vanhempaintilaisuuksissa kiusaamisesta.

Haastamme jokaisen päättäjän, kodin, koulun, lapset ja nuoret mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön. Vain yhdessä tehden koulusta tulee parempi paikka, jossa ketään ei kiusata ja kukaan ei jää yksin.

Johanna Turpeenniemikoulutuspäällikkö
Katja Rippsteintoiminnanjohtaja MLL Lapin piiri ry