Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ko­ti­su­van­non ruop­paa­mi­nen tyhjiin on jär­je­tön­tä

Luken lohilaskurit näyttävät Väylään nousseen vajaat 80 000 kalaa, joka on eräissä piireissä laitettu maatalousministeriössä harjoitetun lohipolitiikan piikkiin. Tosin useissa arvioissa näin on tapahtunut jopa siitä huolimatta.

Kun lohta ei jokivarressa alkukesästä saada, syyllistä haetaan meripyynnistä, Matkakosken puntinheittäjistä ja Ylitornion kullettajista, joista kieltämättä sanomista löytyisi. Nyt sosiaalisessa mediassa käydyn keskustelun perusteella on muodostunut vaikutelma, ettei se ole kuin käydä hakemassa kala joelta. Tämä on osaltaan ollut johtamassa siihen, ettei yksi päivässä tahdo enää riittää, vaan pyyntiä jatketaan uuden tärpin toiveissa, minkä nykyinen kalastussääntö tietyin edellytyksin sallii. Valitettavasti kiintiöiden ylittäminen vilungillakaan ei ole mitenkään tavatonta.