Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Ko­ti­maan mat­kai­li­jat täyt­tä­vät Kemin ja Tornion vie­ras­ve­ne­sa­ta­mat – "Viime kesä näytti jo sen, että ko­ti­maas­sa on vie­rai­lu­koh­tei­ta"

Kemin sisäsataman vierasvenesataman kävijöistä ainakin 80 prosenttia on kotimaan matkailijoita. Ruotsalaisia matkailijoita on, mutta korona hillitsee ulkomaan kävijöitä.

Korona on hillinnyt ulkomaisten vierailijoiden määrää Meri-Lapin vierasvenesatamissa, mutta kotimaan matkailu on nyt suosiossa.

– Tällaisena kesänä panostetaan kotimaan matkailuun. Kaikilla ei ole vielä kahta rokotusta voimassa, että kyllä se osaltaan rajoittaa ulkomailla kulkemista, Kemin pursiseuran kommodori Pertti Reinikainen arvioi.