Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Tilaajille

Ko­ti­maan mat­kai­li­jat täyt­tä­vät Kemin ja Tornion vie­ras­ve­ne­sa­ta­mat – "Viime kesä näytti jo sen, että ko­ti­maas­sa on vie­rai­lu­koh­tei­ta"

Kemin sisäsataman vierasvenesataman kävijöistä ainakin 80 prosenttia on kotimaan matkailijoita. Ruotsalaisia matkailijoita on, mutta korona hillitsee ulkomaan kävijöitä.

Korona on hillinnyt ulkomaisten vierailijoiden määrää Meri-Lapin vierasvenesatamissa, mutta kotimaan matkailu on nyt suosiossa.

– Tällaisena kesänä panostetaan kotimaan matkailuun. Kaikilla ei ole vielä kahta rokotusta voimassa, että kyllä se osaltaan rajoittaa ulkomailla kulkemista, Kemin pursiseuran kommodori Pertti Reinikainen arvioi.