Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Venesatamat

Ko­ti­maan mat­kai­li­jat täyt­tä­vät Kemin ja Tornion vie­ras­ve­ne­sa­ta­mat – "Viime kesä näytti jo sen, että ko­ti­maas­sa on vie­rai­lu­koh­tei­ta"

21.07.2021 19:30
Tilaajille

Lai­tu­rei­ta uu­si­taan Hah­ti­saa­res­sa ja Man­sik­ka­no­kal­la – Kemi on sopinut ura­koit­si­joi­den kanssa, että uu­sit­tu­jen lai­tu­rei­den pitäisi olla ve­nei­li­jöi­den käy­tös­sä 1.6. alkaen

26.05.2021 11:39

Kui­va­nuo­ros­sa olisi töitä ruop­paa­jal­le – ruop­paus­työt al­ka­ne­vat parin vuoden ku­lut­tua

23.09.2020 13:05

Kui­va­nuo­ron ja Paa­von­ka­rin ve­ne­sa­ta­ma­pai­kat muut­tu­vat mak­sul­li­sik­si – sa­ta­miin kun­nos­tet­tiin noin 90 tal­vi­säi­ly­tys­paik­kaa

03.10.2019 10:58
Tilaajille