työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Venesatamat
Kotimaan matkailijat täyttävät Kemin ja Tornion vierasvenesatamat – "Viime kesä näytti jo sen, että kotimaassa on vierailukohteita"

Ko­ti­maan mat­kai­li­jat täyt­tä­vät Kemin ja Tornion vie­ras­ve­ne­sa­ta­mat – "Viime kesä näytti jo sen, että ko­ti­maas­sa on vie­rai­lu­koh­tei­ta"

21.07.2021 19:30
Tilaajille
Laitureita uusitaan Hahtisaaressa ja Mansikkanokalla – Kemi on sopinut urakoitsijoiden kanssa, että uusittujen laitureiden pitäisi olla veneilijöiden käytössä 1.6. alkaen

Lai­tu­rei­ta uu­si­taan Hah­ti­saa­res­sa ja Man­sik­ka­no­kal­la – Kemi on sopinut ura­koit­si­joi­den kanssa, että uu­sit­tu­jen lai­tu­rei­den pitäisi olla ve­nei­li­jöi­den käy­tös­sä 1.6. alkaen

26.05.2021 11:39
Kuivanuorossa olisi töitä ruoppaajalle – ruoppaustyöt alkanevat parin vuoden kuluttua

Kui­va­nuo­ros­sa olisi töitä ruop­paa­jal­le – ruop­paus­työt al­ka­ne­vat parin vuoden ku­lut­tua

23.09.2020 13:05

Kui­va­nuo­ron ja Paa­von­ka­rin ve­ne­sa­ta­ma­pai­kat muut­tu­vat mak­sul­li­sik­si – sa­ta­miin kun­nos­tet­tiin noin 90 tal­vi­säi­ly­tys­paik­kaa

03.10.2019 10:58
Tilaajille