pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin tar­vi­taan va­paa­eh­toi­sia avus­ta­jia Ro­va­nie­mel­lä – neu­vo­vat ja oh­jaa­vat ro­ko­tet­ta­vak­si tulevia

-
Kuva: Kaisa Vänskä

Suomen Punainen Risti (SPR) avustaa Rovaniemen kaupunkia kansalaisten koronarokottamisessa. SPR:n koulutetut vapaaehtoiset neuvovat ja ohjaavat rokotettavaksi tulevia. Lisäksi SPR:n terveydenhuollon työntekijä seuraa rokotteen saaneita jälkitarkkailussa.

Rokotuksissa avustaminen jatkuu Rovaniemellä alustavasti toukokuun loppuun saakka. Vapaaehtoiset työskentelevät arkipäivisin kolmen tunnin vuoroissa.

SPR etsii toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia.

– Tarvitsemme lisää vapaaehtoisia, kun rokotetta saadaan jälleen viikon kuluttua, sanoo Punaisen Ristin Lapin piirin järjestöpäällikkö Veli-Matti Ahtiainen.

Palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela kaupungin terveyspalveluista korostaa, että vapaaehtoiset eivät korvaa ammattihenkilökuntaa, mutta he ovat arvokas apu.

– Vapaaehtoisten ansiosta voimme antaa terveydenhuollon henkilöstön keskittyä itse rokottamiseen. Yhteistyön avulla voimme taata jokaiselle turvallisen rokotustapahtuman, Kuusela sanoo.

Rokotusaikoja ei tarjolla tällä hetkellä

Rovaniemellä ei voi tällä hetkellä varata rokotusaikoja, sillä edelliset rokotusajat varattiin loppuun viime viikolla. Kaupunki tiedottaa asiasta, kun uusia rokote-eriä saadaan käyttöön ja ajanvaraus voidaan taas avata.

Kaupunki pyytää ihmisiä odottamaan rauhassa omaa rokotusvuoroaan. Rokotusaikoja ei voida antaa viranhaltijoiden sähköpostin tai puhelimen kautta, vaan ainoastaan ajanvarausjärjestelmien kautta, kaupunki korostaa tiedotteessaan.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi

Vapaaehtoisilta odotetaan sosiaalisia taitoja sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Tehtävässä tulee jaksaa seisoa ongelmitta noin kolme tuntia.

Kaikki vapaaehtoiset perehdytetään toimintaan.

Tiedustelut: niina.rautio@punainenristi.fi p. 0400 703 287