Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Korona on vai­kut­ta­nut las­ten­suo­je­lun ti­lan­tee­seen Lapissa – Monen perheen toi­meen­tu­lo on mennyt ja lasten tarpeet ovat entistä vaa­ti­vam­pia

Uuden lastensuojelulain työntekijämitoitus vaikuttaisi eniten suuriin kaupunkeihin.

Rovaniemellä yhdellä lastensuojelun työntekijällä on ollut keskimäärin 40–50 asiakasta viime vuosien aikana. Kaupungin perhesosiaalityön palvelualuepäällikkö Mirja Kangas kertoo, että lastensuojelun resurssia tullaan lisäämään.
Rovaniemellä yhdellä lastensuojelun työntekijällä on ollut keskimäärin 40–50 asiakasta viime vuosien aikana. Kaupungin perhesosiaalityön palvelualuepäällikkö Mirja Kangas kertoo, että lastensuojelun resurssia tullaan lisäämään.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Koronaepidemia on vaikuttanut lastensuojelun tilanteeseen Lapissa pahiten Utsjoella.

– Meillä on perheitä, joiden toimeentulo on käytännössä kokonaan mennyt. Se vaikuttaa vanhempien mielenterveyteen, jaksamiseen sekä päihteidenkäyttöön ja se tietysti kuormittaa lapsia, Utsjoen perusturvajohtaja Nanna Miettunen kertoo.