Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Tilaajille

Korkein hal­lin­to-oi­keus tu­tus­tuu Pal­si­no­jan aluee­seen Ina­ris­sa – Kat­sel­muk­sel­la ar­vioi­daan kul­lan­kai­vuun vai­ku­tuk­sia ym­pä­ris­töön ja saa­me­lais­elin­kei­no­jen har­joit­ta­mi­seen

Katselmuksen yhteydessä ei pidetä suullista käsittelyä.

Korkein hallinto-oikeus haluaa selvittää, miten kullankaivuu vaikuttaa Inarin Palsinojan alueen vesistöön.
Korkein hallinto-oikeus haluaa selvittää, miten kullankaivuu vaikuttaa Inarin Palsinojan alueen vesistöön.
Kuva: Jussi Leinonen

Korkein hallinto-oikeus pitää tällä viikolla Inarissa katselmuksen, jonka tarkoituksena on saada lisätietoa kullankaivuun vaikutuksista Inarin Palsinojan alueen vesistöön. Samalla arvioidaan kaivuun vaikutuksia saamelaiselinkeinojen harjoittamiseen.

Saamelaiskäräjät on valittanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä ja Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.