Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Kor­kea­kou­lu­jen toinen yh­teis­ha­ku alkaa kes­ki­viik­ko­na

Korkeakoulujen toinen yhteishaku alkaa huomenna keskiviikkona.

Siinä haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Haettavana on lähes 53 000 aloituspaikkaa liki 1 700 hakukohteessa.

Paikkoja tavoittelee arviolta yli 150 000 hakijaa.

Yhteishaun todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään toukokuun 30. päivänä, ja koko haun tulokset valmistuvat 8. heinäkuuta mennessä.

Aiemmin toteutetussa kevään ensimmäisessä yhteishaussa haettavana olivat vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston koulutukset sekä Tampereen yliopiston teatterityön koulutus.