Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Kon­su­li­pääl­li­köl­tä kah­dek­san M:n ohje mat­kai­li­joil­le ko­ro­na-ai­ka­na – eva­kuoin­ti­len­toa omik­ron-alueel­ta ei suun­ni­tel­la

Viranomaiset kehottavat välttämään matkustamista korkean koronariskin maihin. Jos matkustaminen on tarpeen, kannattaa noudattaa konsulipäällikön kahdeksan kohdan ohjetta.

Punaisen Ristin työntekijät ohjasivat Etelä-Afrikasta tulleita matkustajia karanteeniin Amsterdamin lentokentällä viime perjantaina. Schipholin kenttä on yksi vilkkaimmista vaihtokentistä Euroopassa.
Punaisen Ristin työntekijät ohjasivat Etelä-Afrikasta tulleita matkustajia karanteeniin Amsterdamin lentokentällä viime perjantaina. Schipholin kenttä on yksi vilkkaimmista vaihtokentistä Euroopassa.
Kuva: LAURENS BOSCH

Ulkoministeriö (UM) ei ainakaan toistaiseksi harkitse kotiutuslentojen järjestämistä suomalaisten saamiseksi pois uuden virusmuunnoksen riskialueelta eteläisestä Afrikasta. Suomeen ei tule alueelta suoria lentoja, ja koronatilanne voi vähentää myös vaihtolentoyhteyksiä.

– Keskustelua evakuointilennoista ei ole käyty, vaan lähdemme siitä, että lentoliikenteen keskeytykset ovat väliaikaisia. Pyrimme auttamaan ihmisiä, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa palata. Koska lentoja on peruttu, keinoja on kuitenkin rajoitetusti, muistuttaa konsulipäällikkö Pasi Tuominen.