Helle: Lapin Kansa keräsi asian­tun­ti­joi­den parhaat vinkit hel­teel­tä suo­jau­tu­mi­seen – näin pidät kotisi vii­leä­nä

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Tilaajille

Kolme poh­jois­maa­lais­ta sa­no­ma­leh­teä alkaa jul­kais­ta ar­tik­ke­lei­ta ve­nä­jäk­si

Helsinki

Helsingin Sanomat, ruotsalainen Dagens Nyheter ja tanskalainen Politiken alkavat julkaista artikkeleitaan venäjäksi.

Syy tähän on lehtien päätoimittajien mukaan se, että venäläisillä tulee olla oikeus riippumattomaan tietoon. Päätoimittajat toteavat, että Venäjän hallinto on pyrkinyt estämään kansalaisiaan saamasta luotettavaa tietoa Ukrainan sodasta propagandan sijaan.