Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Ko­koo­muk­sen Timo Hei­no­nen vaatii hal­li­tus­ta tur­vaa­maan van­ki­la­hen­ki­lö­kun­nan tur­val­li­suu­den: "Ti­lan­ne on mennyt koko ajan huo­nom­mak­si, mutta siihen ei ole puu­tut­tu"

Kansanedustaja ihmettelee, miksi järjestäytynyttä rikollisuutta ei saada aisoihin edes Suomen parhaissa vankiloissa.

Lännen Median mukaan viimeisen puolentoista vuoden aikana 17 vanginvartijaa on joutunut järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvän väkivallan kohteeksi.
Lännen Median mukaan viimeisen puolentoista vuoden aikana 17 vanginvartijaa on joutunut järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvän väkivallan kohteeksi.
Kuva: Riitta Salmi

Loppelainen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsen Timo Heinonen (kok.) vaatii sunnuntaina julkaisemassaan tiedotteessa pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselta välittömiä ja riittäviä toimia vankiloiden ja vankilahenkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi.

Heinonen toteaa, että vankilahenkilökuntaan kohdistuneesta laajasta ja systemaattisesta uhasta ja väkivallasta on puhuttu pitkään. Lännen Median mukaan viimeisen puolentoista vuoden aikana peräti 17 vanginvartijaa on joutunut järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvän väkivallan kohteeksi.

– Tilanne on mennyt koko ajan huonommaksi. Vankiloista on kerrottu jo pidemmän aikaa tietoja huolestuttavaan suuntaan menevästä kehityksestä, mutta näyttää siltä, että tilanteeseen ei ole puututtu, Heinonen päättelee tiedotteessa.

– Jos tämän kehityksen annetaan vain jatkua, tilanne voi mennä sellaiseksi, että sitä ei enää saadakaan hallintaan, Heinonen toteaa.

Hän vaatii hallitukselta sekä vankiloiden vartijamäärien vahvistamista että keinoja puuttua väkivaltaan.

Heinonen kirjoittaa olevansa erittäin huolestunut siitäkin, että vanginvartijat ovat esittäneet vakavia väitteitä Rikosseuraamuslaitoksen ja vankiloiden toimintaa kohtaan. Vartijoiden mukaan Rikosseuraamuslaitos on ollut piittaamaton kehityssuunnasta ja tapahtumista.

– Jaan vartijoiden huolen myös siitä, että jos järjestelmämme ei kykene laittamaan järjestäytynyttä rikollisuutta aisoihin edes parhaimmissa vankiloissamme, niin siihen ei pian kyetä vankiloiden ulkopuolellakaan, Heinonen toteaa.

Kansanedustaja vaatii oikeusministeriötä selvittämään, onko vankiloissa ja Rikosseuraamuslaitoksessa tehty kaikki mahdollinen valvontahenkilökunnan suojelemiseksi väkivallalta. Heinosen mukaan myös mahdolliset laiminlyönnit tulee selvittää.

– Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) ja sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) tulee nyt ottaa nämä viestit vakavasti. Odotamme heiltä selvitystä ja ennen kaikkea riittäviä toimia vankilahenkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi niin töissä kuin vapaa-aikanakin, Heinonen edellyttää tiedotteessa.

– On myös huolestuttavaa, että esimerkiksi Hämeenlinnan uusi vankila joudutaan ottamaan käyttöön vajaalla teholla juuri henkilökuntapulan vuoksi. Nyt säästetään todellakin väärästä paikasta.

Lue lisää:

Lännen Media haas­tat­te­li kol­mas­osaa Suomen ko­vim­man van­ki­lan var­ti­jois­ta, ja lähes jo­kai­nen koki vä­ki­val­lan uhan kes­kel­lä samoin – "Tur­val­li­suu­des­tam­me ei vä­li­te­tä"

Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen ja Rii­hi­mäen van­ki­lan joh­ta­jat kiis­tä­vät vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­den tur­val­li­suus­toi­mis­sa – Pää­joh­ta­ja: "Van­ki­la­tur­val­li­suus on hyvällä ta­sol­la"

Van­ki­la­vir­kai­li­jain liitto on jät­tä­mäs­sä tut­kin­ta­pyyn­nön po­lii­sil­le – "Ha­luam­me sel­vit­tää, onko Rii­hi­mäen van­ki­lan hen­ki­lö­kun­taa tur­vat­tu riit­tä­väs­ti"