Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Tilaajille

Ko­koo­muk­sen Heikki Autto jätti la­ki­aloit­teen yri­tys­ten edus­tus­ku­lu­jen ve­ro­vä­hen­nys­oi­keu­den laa­jen­ta­mi­ses­ta – "Mat­kai­lun aut­ta­mi­sek­si tulee tehdä kaikki mah­dol­li­set toi­men­pi­teet"

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Heikki Autto jätti eduskunnalle lakialoitteen yritysten edustuskulujen verovähennysoikeuden laajentamisesta täysimääräiseksi.

– Matkailun auttamiseksi tulee tehdä nyt kaikki mahdolliset toimenpiteet. Vaikka kotimainen kysyntä ei todennäköisesti pysty yksin paikkaamaan kansainvälisten matkailijoiden poisjääntiä, tulee hallituksen tehdä kaikki mahdollinen myös kotimaan matkailun ja ravintola- ja ohjelmapalveluiden kysynnän vahvistamiseksi, Autto kertoo.