jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Tilaajille

Koko saa­me­lais­yh­tei­sö pitää saada mukaan totuus- ja so­vin­to­pro­ses­siin – Saa­me­lais­kä­rä­jät asetti omat ko­mis­saa­rin­sa sel­vit­tä­mään saa­me­lais­ten ko­ke­muk­sia

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissioprosessi etenee. Ennen joulua saamelaiskäräjät esitti totuus- ja sovintokomission jäseniksi eli komissaareiksi Miina Seurujärveä Inarista ja Heikki Hyväristä Enontekiöltä. Kolttien kyläkokous on päättänyt esittää komissaariksi Irja Jefremoffia.

Lisäksi Suomen hallitus esittää vielä kahta komissaaria.