Tilaajille

Koi­vu­ky­län osa­kas­kun­ta vas­tus­taa Su­han­gon kai­vok­sen jä­te­ve­sien las­ke­mis­ta Ke­mi­jo­keen ja Os­saus­kos­ken al­taa­seen

Koivukylän osuuskunnan vesialueet ulottuvat Ossauskosken alapuolelle.
Koivukylän osuuskunnan vesialueet ulottuvat Ossauskosken alapuolelle.
Kuva: Jussi Leinonen

Kemijoen suurimpiin vesialueen omistajiin kuuluva Koivukylän osakaskunta vastustaa suunnitelmaa laskea Suhangon kaivoksen jätevesiä Kemijokeen ja Ossauskosken altaaseen.

Osakaskunnan yleinen kokous vaatii ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).