Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Kit­ti­län vir­ka­ri­ko­sa­sian asia­kir­jois­ta tulossa jul­ki­sia – Kä­rä­jäoi­keus hy­väk­syi kevään kun­ta­vaa­leis­ta huo­les­tu­nei­den syy­tet­ty­jen vaa­ti­muk­sen

Uudessa Kittilä-asiassa syytetään 38 valtuutettua ja entistä vt. kunnanjohtajaa virka-aseman väärinkäytöstä.

Lapin käräjäoikeus on määrännyt julkiseksi asiakirjat rikosasiassa, jossa 38 kittiläläistä valtuutettua eri valtuustokausilta ja entistä vt. kunnanjohtajaa Kyösti Tornbergia syytetään virka-aseman väärinkäytöstä.

Oikeudenkäyntiasiakirjat tulevat julkisiksi sen jälkeen, kun päätös on saavuttanut lainvoiman, ellei muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää.