Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

Kit­ti­län so­te–­pal­ve­luis­ta siirtyy ensi vuonna satoja hen­ki­lö­työ­vuo­sia hy­vin­voin­ti­alueel­le – Ran­ta­pel­ko­nen: "YT–­me­net­te­ly käydään syk­syl­lä"

Kittilän kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Lapin hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvää henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn.

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen tarkentaa Lapin Kansalle, että kaikkiaan kunnasta siirtyy noin 220 henkilötyövuotta hyvinvointialueelle.