Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Kit­ti­län kunta puo­lit­taa ul­ko­mail­ta tuo­tu­jen ruo­ka-ai­nei­den käytön – tähtää hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jen puo­lit­ta­mi­seen

Suunnitelma ulkomailta tuotujen raaka-aineiden käytön puolittamisesta tehdään tämän vuoden aikana.

Kittilän kunta aikoo puolittaa ulkomailta tuotujen raaka-aineiden käytön vuoteen 2025 mennessä. Kunnanhallitus päätti tiistaina, että vuoden 2020 aikana laaditaan suunnitelma ulkomailta tuotujen raaka-aineiden käytön puolittamiseksi.

Suunnitelmaan päädyttiin, koska asiasta tehtiin valtuustoaloite. Sen tekijöinä on kymmenen kunnanvaltuutettua.