Tilaajille

Kir­jas­tos­ta ha­lu­taan koh­taa­mis­paik­ka – Ina­ris­sa kun­ta­lai­set yri­te­tään saada mukaan pää­tök­sen­te­koon uuden hank­keen avulla

Inarin kunnassa on alkanut Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hanke.

Sitran rahoittamalla hankkeella kehitetään ja testataan tapoja, joilla kirjastoista sekä kirjastoautosta saataisiin kuntalaisille ja kunnan päättäjille keskustelevia ja osallistavia kohtaamispaikkoja sekä virtuaalisesti että fyysisesti.