suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Tilaajille

Kir­jan­ku­vit­ta­jan urasta haa­vei­le­va ku­va­tai­de­opis­ke­li­ja piristi Tornion ka­tu­ku­vaa vä­reil­lään – Säh­kö­kaa­pit saivat pin­taan­sa tai­det­ta yh­tei­söl­li­syy­des­tä ja koiran ul­koi­lut­ta­jis­ta

Elmiina Orjasniemi maalasi sähkökaapit työharjoittelussa.

Elmiina Orjasniemen kesäprojekti, sähkökaappien maalaus, kuuluu ammattikorkeakoulun työharjoitteluun. Kaksi sähkökaappia Torniossa sai uuden kuosin. tämä Kaappi on Puutarhakadun varrella.
Elmiina Orjasniemen kesäprojekti, sähkökaappien maalaus, kuuluu ammattikorkeakoulun työharjoitteluun. Kaksi sähkökaappia Torniossa sai uuden kuosin. tämä Kaappi on Puutarhakadun varrella.
Kuva: Tuulikki Kourilehto

Tornion kaupungin keskustassa on kaksi sähkökaappia, joihin kuvataideopiskelija Elmiina Orjasniemi on maalannut uuden ilmeen.

Puutarhakadulla sijaitsevassa sähkökaapissa on sinisellä pohjalla kasvoja molemmin puolin kaappia. Pitkäkadun varrella olevassa sähkökaapissa koiran ulkoiluttajan taustalla on kerrostaloja.