Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kil­pai­lu­ky­ky tur­vat­ta­va pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­sä

90 % viennistämme ja 80 % tuonnistamme kuljetetaan meriteitse. 98 % aluksissa käytetyistä polttoaineista on fossiilisia. Edessä on valtava muutos kohti kestävämpää merenkulkua.

EU:n energia- ja ilmastopaketti sisältää 12 kunnianhimoista lakiehdotusta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 2050. Monet vaikuttavat merenkulkualaan radikaalisti. FuelEU Maritime-asetuksella pyritään lisäämään vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää ja vähentämään polttoaineista aiheutuvia päästöjä 75 % 2050 mennessä. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoon tähtäävä asetus (AFIR) pakottaa luomaan tälle puitteet. Säädökset kietoutuvat toisiinsa ja ovat Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn kannalta ratkaisevia.