Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Ki­lo­wat­ti­tun­ti on nyt en­nä­tys­kal­lis – asian­tun­ti­ja ke­hot­taa tar­kas­ta­maan uudet so­pi­muk­set huo­lel­la, var­sin­kin jos ky­sees­sä on oma­ko­ti­ta­lo: "Tästä on tulossa sähkön hin­to­jen hullu vuosi"

Omakotitaloliiton lappilaisaktiivi Jukka Aula seuraa tarkasti sähkön hintoja.

– Tästä on tulossa sähkön hintojen hullu vuosi. Kiinteähintaisen sähkösopimuksen, tyypillisesti kahden vuoden määräajaksi, olisi saanut vuoden alussa hintaan 10 senttiä kilowattitunnilta. Päälle tulevat perusmaksut, siirtomaksut ja verot. Mutta jos nyt pyytää kaksivuotista sähkösopimusta, niin kilowattitunnin hinnaksi lasketaan 20-30 senttiä.