tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Juhlapyhä: Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

KHO antoi pää­tök­sen­sä 130 va­li­tuk­ses­ta saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­loon liit­tyen, yksi ta­pauk­sis­ta jul­kais­tiin vuo­si­kir­ja­pää­tök­se­nä

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut noin 130 päätöstä valituksista, jotka koskevat saamelaiskäräjien vuoden 2019 vaaliluetteloa. Näistä päätöksistä yksi on julkaistu vuosikirjapäätöksenä.

Vuosikirjapäätöksellä korkein hallinto-oikeus kumosi saamelaiskäräjien hallituksen päätöksen ja palautti asian saamelaiskäräjien hallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan saamelaiskäräjien hallituksen päätös ei täyttänyt päätöksen perusteluille hallintolaissa asetettuja vaatimuksia. Korkein hallinto-oikeus ei ottanut  kantaa siihen, oliko valittaja saamelaiskäräjistä annetun lain 3 pykälässä tarkoitettu saamelainen, koska saamelaiskäräjien hallitus ei ollut perusteluissaan arvioinut mainittujen kriteerien täyttymistä.

Saamelaiskäräjien vaalit toimitettiin 2.–30.9.2019. Valitusten käsittelyn edellyttämän ajan ja lausuntomenettelyjen loppuunsaattamisen vuoksi nyt kysymyksessä olevat päätökset on annettu vasta vaalien toimittamisen jälkeen. Korkein hallinto-oikeus totesi vuosikirjapäätöksessään, että kysymyksellä valittajan merkitsemisestä asianomaisen vuoden vaaliluetteloon on edelleen itsenäistä merkitystä tulevissa vaaleissa.

Korkein hallinto-oikeus antaa vielä jäljellä olevat päätökset saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista lokakuun kuluessa.

:
:

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Lue tilauksella tämä ja muut kiinnostavat artikkelit Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa