Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Tilaajille

KHO antoi pää­tök­sen­sä 130 va­li­tuk­ses­ta saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­luet­te­loon liit­tyen, yksi ta­pauk­sis­ta jul­kais­tiin vuo­si­kir­ja­pää­tök­se­nä

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut noin 130 päätöstä valituksista, jotka koskevat saamelaiskäräjien vuoden 2019 vaaliluetteloa. Näistä päätöksistä yksi on julkaistu vuosikirjapäätöksenä.

Vuosikirjapäätöksellä korkein hallinto-oikeus kumosi saamelaiskäräjien hallituksen päätöksen ja palautti asian saamelaiskäräjien hallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan saamelaiskäräjien hallituksen päätös ei täyttänyt päätöksen perusteluille hallintolaissa asetettuja vaatimuksia. Korkein hallinto-oikeus ei ottanut  kantaa siihen, oliko valittaja saamelaiskäräjistä annetun lain 3 pykälässä tarkoitettu saamelainen, koska saamelaiskäräjien hallitus ei ollut perusteluissaan arvioinut mainittujen kriteerien täyttymistä.