Kes­ki­vii­kon koottu ko­ro­na­seu­ran­ta: Hal­li­tus ra­joit­taa liik­ku­mis­ta Uu­del­ta­maal­ta, työl­li­syys­ra­has­to vetoaa hal­li­tuk­seen työt­tö­myys­kor­vaus­ten mak­su­val­miu­den tur­vaa­mi­sek­si, Kii­na­lais­mat­kai­li­jat pa­laa­vat Suomeen ai­kai­sin­taan tal­vel­la, STM hälytti SPR:n va­paa­eh­toi­set apuun Hel­sin­ki-Van­taal­le, iso osa lap­pi­lais­ra­vin­to­lois­ta aikoo jatkaa nou­to­ra­vin­to­la­na, kunnat eivät vielä arvioi, mil­lai­nen lop­pu­las­ku ko­ro­nas­ta koituu

22.36: Uudenmaan sisällä saa edelleen liikkua

Hallituksen liikkumisrajoitukset eivät koske Uudenmaan sisällä tapahtuvaa liikkumista. Tästä huolimatta hallitus vetoaa voimakkaasti kansalaisiin, että tarpeetonta liikkumista vältetään kaikin tavoin.

Käytännössä Uudenmaan liikkumisrajoitusten valvontaa hoitaa poliisi, joka voi tarvittaessa pyytää virka-apua esimerkiksi Rajavartiolaitokselta tai Puolustusvoimilta.

Tavara-, rahti- ja jakeluliikenne jatkuvat huolimatta liikkumisrajoituksista.

Sen sijaan juna- ja bussiliikenteeseen on tulossa lisää supistuksia, joskin työmatkaliikenne on tarkoitus turvata jatkossakin.

22.16: Vain vält­tä­mä­tön mat­kus­tus Uu­del­le­maal­le tai sieltä ulos sal­li­taan

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että Uudellamaalla tullaan rajoittamaan henkilöiden liikkumista.

– Uudenmaan maakuntaan tulo ja sieltä poismeno kielletään.

Ainoastaan välttämätön viranomaistoiminta sallitaan, samoin elinkeinon harjoittaminen. Ihminen pääsee liikkumaan, jos lähiomainen on kuollut tai kyseessä on esimerkiksi lapsen tapaamisoikeus.

– Henkilökohtaisen syyn on oltava painava. Sellainen ei ole vapaa-ajan matkustus.

20.43: Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lu jatkuu yhä, ja in­fo­ti­lai­suus vii­väs­tyy kello 21:stä

Hallituksen neuvottelu uusista koronavirustilanteen vaatimista toimenpiteistä jatkuu edelleen.

Neuvottelun loputtua alkaa valtioneuvoston ylimääräinen istunto, valtioneuvosto tiedotti hetki sitten.

Tiedotustilaisuuden alku siis viivästyy alkuperäisestä kello 21:stä.

Koronavirustilanteen vaatimien rajoitusten valmistelu on jatkunut koko päivän. Hallitus aloitti neuvottelut Säätytalossa keskiviikkona kello 18.

19.33: Lapin yt-il­moi­tuk­set kos­ke­vat jo yli 1600 työn­te­ki­jää, määrä tup­laan­tui vuo­ro­kau­des­sa

Lapissa 51 yritystä oli ilmoittanut keskiviikkoon mennessä yt-neuvotteluista koronaviruksen takia. Tiistaina TE-toimistolle oli jättänyt yt-ilmoituksen 45 yritystä.

Yt-neuvotteluiden piirissä on ilmoitusten mukaan jo yli 1600 työntekijää. Määrä kaksinkertaistui vuorokaudessa uusien tietojen myötä.

19.19: Arvio: Poh­jois-Ruot­sis­sa jo 3000–4000 saattaa kantaa ko­ro­na­vi­rus­ta

Koronavirus on parhaillaan yltymässä epidemiaksi Pohjois-Ruotsissa, maan viranomaiset arvioivat. Asiaa kommentoi muun muassa Norrbottenin maakuntajohtaja Anna-Stina Nordmark Nilsson keskiviikkona.

Norrbottenin lääni järjesti keskiviikkona tiedotustilaisuuden koronatilanteesta.

Norrbottenin läänissä asuu noin 250 000 ihmistä. Alueella on vahvistettu 35 tartuntaa ja viisi henkilöä oli keskiviikkona tehohoidossa. Tehohoitoon joutuneet ovat yli 60-vuotiaita.

Maan yleisradion SVT:n videoimassa Norrbottenin läänin tiedotustilaisuudessa infektiolääkäri Anders Nystedt arvioi, että Norrbottenissa ehkä 30 000–40 000 ihmistä kärsii parhaillaan jonkinlaisista vilustumisoireista. Nysted uskoo, että tästä määrästä ehkä kymmenen prosenttia on koronatartuntoja.

18.47: Edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta: Koh­tuul­li­set kor­vauk­set tarpeen ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­ses­ta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta esittää, että lailla olisi turvattava yrittäjille kohtuulliset korvaukset ravintoloiden sulkemisesta ja säädettävä myös vaikutusten lieventämisestä.

Lisäksi ravintoloiden sulkemisesta olisi voitava antaa asetuksella määräyksiä ajallisesti ja alueellisesti, koska epidemiatilanne on erilainen eri osissa maata.

Ravintoloiden sulkeminen on lisäksi sidottava selkeästi poikkeusoloihin ja sen kesto on pidettävä mahdollisimman lyhyenä. Laki on kumottava heti, kun sille ei ole välttämättömiä syitä, perustuslakivaliokunta huomauttaa.

Perustuslakivaliokunta edellyttää, että talousvaliokunta ottaa perustuslakivaliokunnan lausunnon huomioon, kun se laatii eduskunnalle mietinnön.

18.19: Työllisyysrahasto vetoaa Suomen hallitukseen työttömyyskorvauksen maksuvalmiuden turvaamiseksi

Koronaviruksen aiheuttama äkkijyrkkä työttömyyden kasvu johtaa siihen, että Työllisyysrahasto joutuu maksuvalmiutensa turvaamiseksi turvautumaan merkittävään lainanottoon. Lainanottokaan ei riitä, jos työttömyys nousee ennustetulla tavalla.

Lainanottoa varten tarvitaan valtiontakaus, jonka valmistelu on menossa valtiovarainministeriössä. Valtiontakaus tarvitaan kaikkiin Työllisyysrahaston lainajärjestelyihin.

Jää­vät­kö työt­tö­mät ilman päi­vä­ra­haa jo ennen kesää? – Se on nyt uhka, johon Työl­li­syys­ra­has­to pyytää hal­li­tuk­sel­ta pi­kais­ta apua

16.55: Van­ha­nen kii­reh­tii edus­kun­nan tämän illan ai­ka­tau­lua

Eduskunnan pitäisi saada tänä iltana kello 24:een mennessä käsiteltyä lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä ravintoloiden sulkemista koskeva esitys. Muussa tapauksessa istunto sen hyväkymistä varten joudutaan kutsumaan lauantain sijaan koolle sunnuntaina.

Näin kertoi eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.). Lakiesityksen toinen käsittely voi alkaa aikaisintaan kolmantena päivänä ensimmäisen käsittelyn päättymisestä.

Laki ravintoloiden sulkemisesta voi tulla voimaan vasta, kun valtioneuvosto on saanut siitä eduskunnan vastauksen ja vienyt sen presidentin esittelyyn. Silloin siihen kirjoitetaan voimaantulopäivä.

Siten vielä ei tarkkaan tiedetä, milloin ravintoloiden sulkemislaki tulee voimaan. Lakiesityksen mukaan sen pitäisi tapahtua mahdollisimman pian.

Talousvaliokunta ja perustuslakivaliokunta käsittelevät parhaillaan ravintoloiden sulkemisesitystä. Eduskunnan istunnon on määrä jatkua niiden pitämien kokousten jälkeen noin kello 17.30.

16.31: Kii­na­lais­mat­kai­li­jat pa­laa­vat Suomeen ai­kai­sin­taan tal­vel­la

Kun Kiina asetti ryhmämatkustuskiellon tammikuun lopulla, kiinalaismatkailun romahdus oli totaalinen.

Teemu Ahola Visit Finlandista sanoo, että lentomatkustus Kiinasta putosi 80 prosenttia.

– Se oli totaalinen pudotus, kun ryhmämatkailu loppui, sanoo Kiinan ja Aasian markkinoista vastaava Ahola.

Kiinalaiset olivat viime vuoden yöpymistilastojen mukaan Venäjän, Saksan, Britannian ja Ruotsin kansalaisten jälkeen suurin ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmä.

Kiinalaisturismi kasvoi ylivoimaisesti nopeimmin, 17 prosenttia. Helsinki ja Lappi ottivat viime vuonna yli 80 prosenttia kiinalaisten yöpymisvuorokausista Suomessa.

Suomea pidetään Kiinassa ystävällismielisenä maana, mikä tuonee turistit takaisin Suomeen koronapandemian hellitettyä.

Kii­na­lais­mat­kai­li­jat pa­laa­vat Suomeen ai­kai­sin­taan tal­vel­la – ko­ro­na­ro­mah­dus oli to­taa­li­nen, sillä len­to­mat­kus­tus putosi yli 80 pro­sent­tia

16.28: Joi­den­kin ih­mis­ten puo­lus­tus­jär­jes­tel­mät yli­rea­goi­vat ko­ro­na­vi­ruk­seen, mikä voi tehdä tau­dis­ta va­ka­vam­man

Koronaviruksen aiheuttamasta taudista voi seurata pysyvä keuhkovaurio, jos potilaalle tulee hengitysvajausoireyhtymä ards. Se on vakava hegitysvajauksen muoto, joka vaatii usein tehohoitoa.

Osa covid-19-taudin aiheuttamista kuolemista on johtunut juuri ards-oireyhtymästä. Joskus tavallinen influenssakin voi tosin aiheuttaa potilaalle oireyhtymän.

Ards-oireyhtymä aiheuttaa keuhkoihin voimakkaan tulehdusreaktion, jonka seurauksena keuhkoihin muodostuu sidekudosta. Pienelle osalle potilaista sidekudoksesta jää keuhkoihin pysyviä muutoksia, kertoo Tampereen yliopistollisen keskussairaalan infektiotautien erikoislääkärin Petrus Säilä.

15.55: THL:n tuoreet tiedot: Ko­ro­na­epi­de­mian tämän hetken ennuste on, että noin 11 300 ihmistä tar­vit­see sai­raa­la­hoi­toa ja heistä 3 600 te­ho­hoi­toa

Noin 11 300 ihmistä tarvitsee Suomessa sairaalahoitoa uuden koronaviruksen vuoksi, arvioi THL keskiviikkona iltapäivällä. Näistä ihmisistä tehohoitoa tarvitsee 3 600 potilasta.

Arvio perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun yliopiston yhdessä tekemään mallinnukseen.

On edelleen epäselvää, mikä on uuden koronaviruksen luontainen leviämiskyky ja tartuttavuus.

– Italian Lombardiassa on arvioitu, että tartuttavuusluku (R0) ennen rajaamistoimia oli hieman yli 3. Olemme ottaneet tämän huomioon ja tuottaneet kaksi skenaariota, joissa toisessa R0=1,6 ja toisessa R0=1,8, kertoo professori Kari Auranen THL:n tiedotteessa.

THL:n mukaan epidemian pituudeksi arvioidaan nykyisillä tiedoilla 4–6 kuukautta.

15.22 STM hälytti SPR:n va­paa­eh­toi­set apuun Hel­sin­ki-Van­taal­le, myös ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­set vas­tas­sa

Suomalaisia matkailijoita saapuu yhä kotiutuslennoilla koronaviruksen pahimmilta riskialueilta Euroopasta Suomeen. Helsinki-Vantaalla on päivystänyt eilisestä alkaen joukko Suomen Punaisen Ristin (SPR) vapaaehtoisia, jotka ottavat kansainvälisillä lennoilla saapuvat matkustajat vastaan ja jakavat tietoa karanteenista. Vapaaehtoiset on hälytetty lentokentälle sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä.

15.20 Osa lappilaisravintoloista laittaa ovensa kokonaan kiinni ja toivoo normaaliolojen nopeaa paluuta

Lapissa iso osa ravintoloista aikoo jatkaa ensi viikolla noutoravintolana.

Hallitus esitti tällä viikolla eduskunnalle, että ravintolat saisivat vastaisuudessa myydä ruokaa vain take away -periaatteella. Määräys astuu voimaan todennäköisesti viikonloppuna ja jatkuu toukokuun loppuun asti.

14.56 Lapin kunnat eivät vielä arvioi, mil­lai­nen lop­pu­las­ku ko­ro­nas­ta koituu

Lapin kunnissa ei ole vielä arvioitu, millaisen laskun koronakriisi aiheuttaa kunnille. Nyt kaikki panokset laitetaan itse asiaan, eli muun muassa siihen, miten estetään parhaiten infektion leviäminen, turvataan riskiryhmät ja järjestetään koulunkäynti.

14.51: Koronavirus uhkaa aiheuttaa laajoja lomautuksia kunta-alalla

Koronaviruksen aiheuttama epidemia on lisännyt jyrkästi kuntien ja kuntayhtymien tarvetta lomauttaa henkilöstöä, kertoo Kuntatyönantajat. Kuntatyönantajien kyselyssä 63 prosenttia vastanneista arvioi päätyvänsä lomautuksiin tänä vuonna.

Kunta-alan lomautusten tai palkanmaksun keskeyttämisen piirissä olisi kyselyn perusteella lähes 23 000 ihmistä. Jos suuntaus on sama kyselyn ulkopuolelle jääneissä kunnissa ja kuntayhtymissä, todellinen luku voi olla huomattavasti korkeampi.

Eniten lomautukset koskevat varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstöä, koska päiväkoteja ja oppilaitoksia on jouduttu sulkemaan.

Keskimääräinen lomautuksen kesto on yli viisi viikkoa.

Kuntatyönantajien tällä viikolla toteuttamaan kyselyyn vastasi 224 kuntaa ja kuntayhtymää. Niiden palveluksessa on lähes 260 000 ihmistä, mikä kattaa 61 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä.

14.43 Va­kuu­tuk­sis­ta ani harvoin apua koronan takia sul­jet­ta­vil­le ra­vin­to­loil­le

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen johtava lakimies Harri Isokoski sanoo, että toiminnan keskeytysvakuutukset tuovat vain hyvin rajallisesti apua ravintola-alan yrittäjille.

Epidemiavakuutuksesta on korvattu esimerkiksi salmonellan aiheuttamia sulkemisia yrityksissä. Isokoski sanoo, että nyt ollaan päinvastaisessa tilanteessa. Yrityksen ulkopuolella on epidemia, joka pakottaa sulkemaan yrityksiä, joissa ei ole tartuntaa

13.52 Ko­ro­na­toi­met uh­kaa­vat ro­mah­dut­taa pal­ve­lu­alo­jen työ­pai­kat lähes tyystin

PAM:n puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen pelkää, että työttömyyskassan rahat loppuvat ennen pitkää ja edessä on valtava konkurssiaalto.

13.34 Mi­la­nos­sa pelattu Mes­ta­rei­den liigan ottelu saattoi tehdä Ber­ga­mos­ta Eu­roo­pan pa­him­man ko­ro­na-alueen

Bergamolainen Atalanta ja Valencia pelasivat Milanossa juuri niihin aikoihin, kun Pohjois-Italian koronakriisi alkoi. Bergamosta matkusti otteluun jopa 45 000 fania.

13.19 Prinssi Char­le­sil­la on ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

Walesin prinssi Charles, joka on ensimmäisenä kruununperimysjärjestyksessä Britanniassa, on saanut koronavirustartunnan.

71-vuotias Charles on kuningatar Elisabeth II:n esikoislapsi. Myös Charlesin puoliso, Cornwallin herttuatar Camilla on testattu, mutta hänellä ei ole virustartunaa.

13.08: Kolme koronakuolemaa Ruotsin ja Norjan Lapissa

Ruotsin Norrbottenissa todettiin keskiviikkona maakunnan ensimmäinen koronaviruskuolema. Kuollut henkilö oli iäkäs ja hänellä oli taustalla vakava perussairaus. Alueella viisi henkilöä on tehohoidossa viruksen takia.

Myös Norjan Tromssassa on keskiviikkona todettu uusi koronaviruskuolema. Kuolema oli järjestyksessään toinen Tromssan alueella.

12.47 Uu­den­maan alueen eris­tä­mi­sen val­mis­te­lu jatkuu

Hallitus jatkaa tänään Uudenmaan alueen liikkumisrajoituksen valmistelua. Päätöksiä ei tiettävästi ole vielä tehty, vaan käsittely jatkuu. Vielä ei tiedetä, missä eristettävän alueen rajat tarkalleen kulkisivat.

12.17 Outokummun Tornion tehtaiden työntekijä altistunut virukselle

Outokummun Tornion tehtaiden työntekijä on altistunut koronavirukselle. Työntekijän perheenjäsenellä on vahvistettu koronavirustartunta.

11.30 Suomen kolmas koronakuolema HUS:n alueella

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on kuollut toinen henkilö koronaviruksen vuoksi. Kyseessä on iäkäs aikuinen.

Suomessa on nyt vahvistettu kolme koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa.

11.10 Suo­mes­sa pal­jas­tui toinen ko­ro­na­kuo­le­ma

Keski-ikäinen henkilö on kuollut koronavirukseen Suomessa. Kyseessä on toinen COVID-19-taudin aiheuttama kuolemantapaus Suomessa. Viime viikolla iäkäs henkilö kuoli viruksen aiheuttamiin komplikaatioihin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella kuollut henkilö kuului riskiryhmään. Hän on menehtynyt keskiviikon aikana.

9.30 Ko­rona­epi­de­mia pahenee Yh­dys­val­lois­sa

Senaatti ja Trumpin hallinto pääsivät aamulla sopuun massiivisesta 2 000 miljardin dollarin tukipaketista. Yhdysvalloissa uusia tartuntoja todettiin vuorokauden aikana yli 6 000. Tilanne on pahin New Yorkissa, missä todettuja tapauksia on 25 600.

Samaan aikaan New Yorkissa etsitään kuumeisesti lisää sairaalavuoteita. Osavaltiossa arvioidaan tarvittavan 140 000 sairaalapaikkaa koronaviruksen vuoksi. Se on yli kolme kertaa enemmän kuin mitä tällä hetkellä on.

8.41 Kaikki voi muuttua viikonlopun aikana, Suomessa varmistettuja tartuntoja nyt 800

Vii­kon­lop­pu­na moni asia voi olla Suomessa toisin. Ra­vin­to­loita suunnitellaan suljettavaksi ja Uusimaa joutuu kenties eristyksiin jopa ju­han­nuk­seen saakka. Näistä asioista hallitus neuvottelee tänään.

Suomessa varmistettuja koronatapauksia on nyt noin 800, kun vuorokausi sitten niitä oli 700.

Varmistetuista tartunnoista 512 on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Pirkanmaan luku on 46, Pohjois-Pohjanmaan 29, Keski-Suomen 24 ja Varsinais-Suomen 21.

8.24 Hallitus jatkaa koronatoimien valmistelua – päätöstä Uudenmaan sulkemisesta odotetaan

Hallitus jatkaa tänään uusien rajoitusten käsittelyä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Rajoitusten valmistelua jatketaan ministeriöissä, ja hallitus kokoontuu neuvotteluun kello 18 alkaen. Uusista toimenpiteistä tiedotetaan illan kuluessa.

Tiistai-iltana hallitus antoi eduskunnalle esityksen, jolla ravintolat, kahvilat ja vastaavat määrätään suljettaviksi toukokuun loppuun asti.

Keskiviikkona asialistalla on etenkin Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta. On myös mahdollista, että hallitus päätyy sulkemaan pienemmän alueen, kuten vain pääkaupunkiseudun.

8.25 Suomen testauskapasiteetti ei riitä, lisävoimaa ostetaan nyt Virosta

THL:n mukaan koronatutkimuksia tehdään tällä hetkellä lääkärin lähetteellä ensisijassa sairaalan tulleista potilaista. Lännen Media selvitti koronatestauksen tilannetta eri sairaanhoitopiireissä. 

Tähän mennessä Suomessa on testattu reilut 10 000 ihmistä. Testikapasiteetti on mitä ilmeisemmin riittämätön, koska toimituksen tietojen mukaan Hus ostaa lisäkapasiteettia Virosta.

8.15 Aamun uutiset: Isä ei pääse lapsensa luo Haaparannalle karanteeniuhan vuoksi, ruokatilausten määrä moninkertaistunut Lapissa

Ko­ro­na­uh­ka pitää perheenisän poissa Jussi-pojan luota. Kuusamossa viikonpäivät töissä käyvä Joonas Ulkuniemi ei enää pääse viikonlopuksi perheensä luo Haaparannalle. Sisärajatarkastusten läpi ei ole asiaa ja vierailu rajan yli poikisi kahden viikon karanteenin.

***

Räjähdysmäisesti kasvanut ruuan verkkokaupan kysyntä haastaa Lapin kaupat ja kauppiaat eri tavoin.

Rovaniemen Citymarket aloitti tilaa ja nouda -palvelun viime lokakuussa. Tällä viikolla marketista noudetaan satoja tilauksia. Myös Sodankylässä ja Inarissa ruokakasseja kuljetetaan asiakkaille kotiin.