Mainos

Kes­ki­ta­lon perheen naa­pu­rus­tos­sa pe­rus­tet­tiin bio­kimp­pa – kolmen perheen bio­jät­teet la­ji­tel­laan samaan astiaan

Biojäteastia tyhjennetään talvella neljän viikon välein. Napapiirin Residuum jakaa kustannukset kimppa-astian käyttäjien kesken ja lähettää jokaiselle oman laskun.

Keskitalon perhe on yksi biojätteen lajittelun edelläkävijöistä. Uusi jätelaki velvoittaa ensi heinäkuun 19. päivästä alkaen lajittelemaan biojätteen Rovaniemen keskustaajamassa 1–4 huoneiston asuinkiinteistöissä.
Keskitalon perhe on yksi biojätteen lajittelun edelläkävijöistä. Uusi jätelaki velvoittaa ensi heinäkuun 19. päivästä alkaen lajittelemaan biojätteen Rovaniemen keskustaajamassa 1–4 huoneiston asuinkiinteistöissä.

Juha Keskitalon kolmihenkisessä perheessä Rovaniemen Pöykkölässä lajitellaan taloudessa syntyneet biojätteet samaan jäteastiaan kahden muun naapurin kanssa. Biojäteastia tyhjennetään talvella kerran kuukaudessa ja kesällä kahden viikon välein.

Juha Keskitalo kertoo yllättyneensä keittiössä syntyvän biojätteen määrästä.

”Ajattelin aluksi, että biojätettä syntyy meillä aika vähän. Mutta se onkin loppujen lopuksi suhteellisen iso määrä jätettä, mitä kertyy esimerkiksi ruuan valmistuksessa kuorina ja muina perkeinä. Lapsiperhearjessa talouspaperiakin kuluu varsin paljon esimerkiksi läikkyneitä ruuanjämiä siivotessa ja talouspaperitkin kuuluvat biojätteeseen. Myös kahvinporoja ja suodatinpusseja menee paljon biojätteeseen”, hän kuvailee.

Keskitalon perheen keittiössä syntyvä biojäte kerätään paperipussiin, joka täytyttyään viedään pihan biojäteastiaan. Paperipussin lisäksi biojätettä voi kerätä Rovaniemellä myös muovipussiin, esimerkiksi tyhjäksi jääneeseen leipäpussiin.

Keskitalo sanoo, että biojätteen lajittelu vaati aluksi uudenlaista ajattelua. ”Mutta lajittelusta tuli sitten yllättävänkin helposti ja nopeasti arkinen rutiini. Nopeasti hoksasin sen, mitkä omassa keittiössä syntyneistä jätteistä kelpaavat biojätteeksi.”

Residuum jakaa kustannukset ja lähettää laskut

Naapuruston yhteisen kimppabioastian käyttö on haluttu tehdä mahdollisimman helpoksi. Suurin vaiva onkin ehkä kimpan kokoaminen omasta naapurustosta.

”Meidän naapurustosta kimppa löytyi helposti muun jutustelun lomassa”, Keskitalo sanoo.

Residuum jakaa valmiiksi astian tyhjentämisestä kertyvät kustannukset käyttäjien kesken ja lähettää jokaiselle oman laskun.

”Kokonaisuudessaan tämä biokimppa on ollut vaivaton ja edullinen tapa biojätteen lajittelulle. Laskutuskin on sujunut kätevästi, kun kukaan ei joudu keräämään naapurustosta rahoja”, Keskitalo kuvailee.

Hän on huomannut, että sekajäteastia täyttyy nykyisin hitaasti.

”Kun kierrätämme biojätteiden lisäksi muutkin materiaalit, esimerkiksi muovin, kartongin, lasin ja metallin, sekajätettä kertyy todella vähän ja sekajäteastian tyhjennysväli pitenee. Se tuo säästöä jätehuollon kustannuksiin.”

Juha ja Aamos Keskitalon ja Ella Tikkalan perheessä biojäte lajitellaan naapuruston yhteiseen kimppa-astiaan Rovaniemen Pöykkölässä.
Juha ja Aamos Keskitalon ja Ella Tikkalan perheessä biojäte lajitellaan naapuruston yhteiseen kimppa-astiaan Rovaniemen Pöykkölässä.

Tee ilmoitus biojätteen keräystavasta

Keskitalon naapurustossa Rovaniemen Pöykkölässä eletään etukenossa, sillä Rovaniemen keskustaajamassa uusi jätelaki velvoittaa 19.7.2024 alkaen kaikkia muitakin 1–4 huoneiston asuinkiinteistöjä lajittelemaan biojätteen.

Asukkaat voivat täyttää jätelain velvoitteen joko kompostoimalla tai liittymällä biojätteen erilliskeräykseen. Naapurit voivat sopia myös kimppa-astian käytöstä.

Napapiirin Residuum on lähettänyt marraskuun puolivälissä tiedotekirjeen pientaloille, joita ensi kesänä alkava biojätteen lajitteluvelvoite koskee. Kirje on lähetetty Rovaniemen keskustaajamassa sellaisille talouksille, joissa biojätettä ei vielä lajitella, eli tiedossa ei ole voimassa olevaa kompostointi-ilmoitusta tai biojätteen keräysastiaa.

Residuum pyytääkin näitä talouksia ilmoittamaan biojätteen keräystapansa 15.1.2024 mennessä. Residuum käyttää tietoja muun muassa astiahankintoihin sekä tulevien tyhjennysten reitityksiin.

Mahdollisimman kattavat ennakkotiedot auttavat järjestämään biojätteen keräyksen sujuvasti heti alusta alkaen. Pientalon biojätteen keräystavasta voi ilmoittaa Napapiirin Residuumin nettisivuilla.

Lue lisää aiheesta

Biojätteen lajittelu
  • Suomen jätelaki velvoittaa yli 10 000 asukkaan taajamissa jatkossa kaikkia asuinkiinteistöjä lajittelemaan siellä syntyvän biojätteen. Rovaniemen keskustaajamassa 1–4 huoneiston asuinkiinteistöjen velvoite astuu voimaan 19.7.2024. 
  • Jätelain mukaisesti taajama-alueilla asumisessa syntyvien bio- ja pakkausjätteiden keräykset ovat siirtyneet kunnan vastuulle. Napapiirin Residuum järjestää keräykset Rovaniemellä. 
  • Velvoitteen voi täyttää kompostoimalla tai liittymällä biojätteen erilliskeräykseen. Naapurit voivat sopia myös kimppa-astian käytöstä. 
  • Napapiirin Residuum pyytää pientaloja ilmoittamaan biojätteen keräystapansa 15.1.2024 mennessä.  
Biojätettä ovat

Eloperäiset jätteet, kuten:

  • Ruoantähteet 
  • Hedelmien, vihannesten ja juuresten kuoret 
  • Kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen 
  • Talouspaperit ja lautasliinat 
  • Kalanruodot ja pienet luut 
  • Huonekasvit ja kasvien pehmeät osat 

 Biojätteen voi laittaa astiaan muovi-, paperi- tai biohajoavassa pussissa.

Nestemäiset biojätteet tulee pakata kartonkipurkkiin.