PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Kes­ki-La­pin let­to­soil­la tehdään val­ta­kun­nal­lis­ta pi­lo­toin­tia – mie­len­kiin­tois­ten soi­dem­me tie­to­jen­ke­ruu ta­pah­tuu jal­ka­työ­nä

Parhaiten tunnetaan suojelualueilla olevat lettosuot, mutta tiedon taso suojelualueiden ulkopuolisten esiintymien määrästä ja nykytilasta on riittämätön.

Biologi Lauralotta Muurinen harppoo katse tiukasti maassa pitkin vetistä Souruaapaa.

Tämä sallalainen suo on lettoa. Muurisen katse haravoi maanrajasta kasvilajeja, joista hän varmuudella tunnistaa lettotyypin.