Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Kemissä tais­tel­laan ra­ken­ne­työt­tö­myyt­tä vastaan - yh­teis­pal­ve­lu Pointti kokoaa työl­lis­ty­mis­tä tukevat pal­ve­lut yhteen paik­kaan

Projektipäällikkö Maija Saarenpää (vas.) ja työllisyysjohtaja Riitta Hakala kertovat, että hankkeen pidemän aikavälin tavoite on kehittää uudenlainen toimintamalli rakennetyöttömyyden ehkäisyyn ja ennakointiin.
Projektipäällikkö Maija Saarenpää (vas.) ja työllisyysjohtaja Riitta Hakala kertovat, että hankkeen pidemän aikavälin tavoite on kehittää uudenlainen toimintamalli rakennetyöttömyyden ehkäisyyn ja ennakointiin.
Kuva: Suvi Pirinen

Kemin kaupungin työllisyyspalveluiden Työtä Kemissä! -ESR-hankkeen tavoitteena on vähentää rakennetyöttömyyttä Kemissä. Hankkeen puitteissa on rakennettu monialaista työllisyyden yhteispalvelua, josta työnhakijat ja työnantajat voisivat saada työllistymistä edistävän tiedon, neuvonnan ja ohjauksen yhdestä paikasta henkilökohtaisena palveluna. Tuloksena on yhteispalvelu Pointti Kemi, jossa työllistymistä pyritään edistämään eri toimijoiden, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien yhteistyönä. Tarkoituksena on saada karsittua päällekkäisyyksiä, ja työnjaolla saada jokaisen toimijan voimavarat tehokkaaseen käyttöön.

Pointtia kehittämässä ovat olleet Kemin kaupungin työllisyys- ja elinkeinopalvelut, Lapin TE-toimisto, Kemin Digipolis, Ammattiopisto Lappia, Lapin AMK, Lapin Yliopisto ja Meriva sr.

Kohderyhmänä rakennetyöttömät

Pointin palvelut on suunnattu yli 30-vuotiaille kemiläisille rakennetyöttömille. Rakennetyöttömät ovat henkilöitä jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää tai työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta tai jotka ovat asiakkaana työllistämistä edistävissä monialaisissa palveluissa.

– Nyt alussa palvellaan tiettyä asiakasryhmää, mutta sitä on tulevaisuudessa tarkoitus laajentaa, kun saadaan tämä palvelu pysyväksi, kertoo projektipäällikkö Maija Saarenpää.

Toistaiseksi asiointi Pointissa tapahtuu joko TE-toimiston tai Kemin kaupungin työllisyyspalvelujen kutsumana ajanvarauksella. Fyysinen toimitila Pointille on kuitenkin etsinnässä ja sen on tarkoitus avata ovensa syksyllä. Toimintamallin käyttöönottoa hidasti koronapandemian puhkeaminen ja etätyösuositukset. Kevät on ollut vaiherikas ja tuonut niin hyviä kuin huonojakin uutisia kemiläisille. Vaikka fyysinen toimitila ei vielä olekaan hankkeen käytössä, päätettiin projektin lanseeraustilaisuus järjestää kuitenkin jo kesäkuussa.

– Ajattelimme että se oli hyvä tuoda nyt tähän saumaan, kun on ollut niin paljon negatiivisia uutisia, että saadaan jotain positiivistakin, Saarenpää kertoo.

Palvelua myös työnantajille

Projekti ei alkanut täysin nollasta, vaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä ollaan tehty jo useammassa hankkeessa, joille Työtä Kemissä! -hanke on jatkoa. Uutta hankkeessa on TE-toimiston ja kaupungin tiivistynyt yritysyhteistyö. Pointti palveleekin työnhakijoiden lisäksi myös työnantajia, ja auttaa rekrytointiprosessissa.

– Yrittäjiltä on tullut positiivista palautetta, että kun tunnemme hyvin asiakkaamme, voimme antaa yksilöllistä palvelua ja vastata työnantajan tarpeisiin, jolloin he voivat välttää raskaan rekrytointiprosessin ja sadan hakemuksen läpikäynnin. Myöskään kaikki työllistämismahdollisuudet eivät tule avoimiksi, vaan aina löytyy myös piilotyöpaikkoja joita voimme täyttää kun olemme yhteydessä suoraan työnantajiin, Saarenpää kertoo.

Henkilökohtaista palvelua

Kemin haasteena on rakennemuutos. Teollisuuden työpaikkoja on kadonnut ja työttömyys on sen takia ollut jo pitkään korkealla. Työttömyysaste on tällä hetkellä noin 15% ja rakennetyöttömiä on noin 700-800.

– Toisaalta samaan aikaan myös työvoimapula, kun kaikkiin tehtäviin ei löydy työntekijöitä, kertoo työllisyysjohtaja Riitta Hakala.

Tiivistyneen yhteistyön toivotaan tuovan helpotusta ongelmaan. Hankkeen laaja-alainen toimijaverkosto nousee tässä tärkeään rooliin. Jos Pointin asiakkaalle on esimerkiksi ajankohtaista hankkia päivitystä osaamiseensa, pääsee hän tapaamaan eri oppilaitosten edustajia, jotka voivat kertoa itse eri koulutusmahdollisuuksista.

Olennaista uudessa palvelussa on myös asiakkaan henkilökohtainen kohtaaminen.

– Asiakas saa oman työntekijän, jolloin hänen ei tarvitse selittää tilannettaan yhä uudestaan eri paikoissa. Pystymme tuottamaan räätälöidympiä palveluja asiakkaille erilaisiin tilanteisiin, Hakala kertoo.

Tästä on kyse

Yhteispalvelu Pointti Kemi

Kemin kaupungin työllisyyspalveluiden Työtä Kemissä (ESR) -hankkeen ja TE-toimiston yhteispalelu työnantajille ja kemiläisille pitkäaikaistyöttömille.

Pointista saa työllisyyttä edistävän tiedon, neuvonnan ja ohjauksen yhdestä paikasta.

Pointtia kehittämässä ovat olleet Kemin kaupungin työllisyys ja elinkeinopalvelut, Lapin TE-toimisto, Kemin Digipolis, Ammattiopisto Lappia, Lapin AMK, Lapin Yliopisto ja Meriva sr.

Tarkoitettu yli 30-vuotiaille kemiläisille jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää tai työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta tai ovat asiakkaana työllistymistä edistävässä monialaisessa palvelussa