Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Ke­min­maan koulut jat­ka­vat lä­hi­ope­tuk­ses­sa

Johtava lääkäri Pertti Sakaranaho on päätynyt arvioon, että ei esitä Pölhön koulun ja Keskuskoulun sulkemista koronatartuntojen vuoksi. Hyvinvointilautakunta ei ole päättämässä koulujen sulkemisesta eikä sivistyslautakunta poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä eli etäopetuksesta. Koulut jatkavat lähiopetusta karanteenissa olevia oppilaita lukuun ottamatta. Otsikkoa muutettu kello 16.