Presidenttivierailu: Sauli Nii­nis­tön ja ken­raa­li­ku­ver­nöö­rin vie­rai­lu voi ai­heut­taa lii­ken­ne­kat­kok­sia Ro­va­nie­mel­lä

Penkkarit tänään: Abit juh­li­vat re­kois­saan useam­man poik­keus­vuo­den jälkeen

Kolumni: Taivas ei ole pu­toa­mas­sa nis­kaam­me

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ke­min­maa­han val­mis­tuu lop­pu­vuon­na lisää kau­ko­läm­pö­verk­koa - tu­li­pa­los­sa vau­rioi­tu­neen läm­pö­lai­tok­sen korjaus on val­mis­tu­nut

KVL-Tekniikan kaukolämpöhitsaaja Miikka Ruuskanen yhdisti tällä viikolla kaukolämpöputkia hitsaamalla Keminmaan Väylätiellä. Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kuula sanoo, että kaukolämmön rengassyöttö valmistuu marraskuun loppuun mennessä.
KVL-Tekniikan kaukolämpöhitsaaja Miikka Ruuskanen yhdisti tällä viikolla kaukolämpöputkia hitsaamalla Keminmaan Väylätiellä.
KVL-Tekniikan kaukolämpöhitsaaja Miikka Ruuskanen yhdisti tällä viikolla kaukolämpöputkia hitsaamalla Keminmaan Väylätiellä.
Kuva: Jussi Saarela

Keminmaan Energia ja Vesi Oy panostaa paljon rahaa kaukolämmön toimitusvarmuuden parantamiseen. Keminmaan kunnan omistama infrayhtiö rakentaa uutta kaukolämpölinjaa 1,3 kilometriä ja uudistaa teollisuusalueella sijaitsevaa kaukolämpölaitostaan.

Tämän vuoden tammikuussa lämpölaitoksen 6-megawattinen biokattila vaurioitui tulipalossa. Sen jälkeen yhtiö on tuottanut lämpöä väliaikaisesti kahden megawatin biokattilalla sekä kevytöljypolttimilla. 6-megawattisen biokattilan noin miljoona euroa maksaneet kunnostus- ja uudistustyöt valmistuivat tällä viikolla. Lämpölaitoksen kapasiteetti ei nouse remontin yhteydessä. Kunnostus- ja uudistustöiden pääurakoitsijana toimii Vaasan Kuljetuskanavat Oy/VKK.

Kaukolämmön toimintavarmuuteen liittyen yhtiö rakentaa myös kaukolämpöputkistoon rengassyöttöyhteyden Teollisuustiellä sijaitsevalta tuotantolaitokselta kunnan kirjaston läheisyyteen kuntakeskukseen. Kaukolämpölinjan rakennustyöt alkoivat tässä kuussa. Putkiston rakentaminen maksaa noin 500 euroa metriltä.

– Jos junaradan alittavaan kaukolämpöputkistoon tulee vika, pystymme investoinnin jälkeen syöttämään lämpöä toista kautta niin, että Kallinkankaan ja kuntakeskuksen alueiden kaukolämmön toimintavarmuus säilyy, Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kuula sanoo.

Toimitusjohtaja sanoo, että nyt tehtävillä investoinneilla ei ole vaikutusta kaukolämmön hinnoitteluun. Sen sijaan ensi vuonna mahdollisesti tehtävällä investoinnilla voi olla kaukolämmön tariffeihin alentava vaikutus. Keminmaan Energia ja Vesi suunnittelee lämpölaitokselle tehokkaamman savukaasujen puhdistuslaitteiston hankkimista, mikä käytännössä tarkoittaa uuden laitteen rakentamista piipun ja kattilan välille. Savukaasujen puhdistuslaitteistoja voi toteuttaa useanlaisilla teknologisilla ratkaisuilla kuten esimerkiksi sykloni, savukaasupesuri, letkusuodatin ja sähkösuodatin.

– Valitusta tekniikasta ja investoinnin koosta riippuen savukaasujen puhdistuslaitteistolla voi olla kaukolämmön hintaa alentava vaikutus, koska pienemmällä polttoainemäärällä saadaan tehtyä sama energiamäärä. Yhtiössä ei ole tehty lopullista päätöstä tästä investoinnista.

Uuden kaukolämpölinjan reitti kulkee pääosin Väyläviraston kiinteistöillä rautatien vieressä ja sisältää muun muassa rautatien alituksen. Asematien vieressä linja kulkee tien eteläpuolella ja Väylätien varressa linja kulkee nurmialueella. KVL-Tekniikka Oy on rakentamishankkeen pääurakoitsija.

Jatkossa poltettavan turpeen määrää todennäköisesti vähenee sen kiristyvän verotuksen vuoksi
Jukka Kuula
Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja

Linjan rakentaminen vaatii noin seitsemän metriä leveän kaistaleen, jolta kaadettavat tukkipuut kunta myy eteenpäin tänä syksynä. Kaistaleelta kertyvä rankapuu haketetaan ensi vuoden kesänä kaukolämpölaitoksen käyttöön.

Urakoitsija eristää työalueen puomein ja väliaikaisin kulkusilloin. Risteysalueet kaivetaan yöaikaan, jolloin kiertotien liikennejärjestelyt aiheuttavat mahdollisemman vähän häiriöitä. Urakan yhteydessä kunnan työntekijöiden käytössä olevat tietoliikenneyhteydet paranevat, sillä kaukolämpölinjan kaivantoon asennetaan valokuituyhteys kirjaston ja kaukolämpölaitoksen välille.

Keminmaan taajama-alueella sijaitsevan kaukolämpöverkoston pituus on 22,5 kilometriä, mikä tarkoittaa, että uuden 1,3 kilometrin rengasyhteyden ansiosta verkon pituus kasvaa noin kuudella prosentilla.

Keminmaan Energia ja Vesi Oy:llä on tällä hetkellä 213 kiinteistöä kaukolämpöasiakkaana. Vuodessa yhtiö tuottaa lämpöä asiakkailleen 35 gigawattituntia (GWh), josta 14 GWh syntyy haketta, 20 GWh palaturvetta ja 1 GWh kevyttä polttoöljyä polttamalla.

– Jatkossa poltettavan turpeen määrää todennäköisesti vähenee sen kiristyvän verotuksen vuoksi. Jos päädytään hankkimaan savukaasujen puhdistukseen kalliimpi teknologinen vaihtoehto, eli savukaasupesuri, voidaan prosessissa hyödyntää myös niin sanottua tuorehaketta.

Fakta

Energia ja vesi yhdistyivät

Keminmaan Energia Oy ja Keminmaan Vesi Oy yhdistyivät viime vuodenvaihteessa Keminmaan Energia ja Vesi Oy:ksi, jolla on 23 työntekijää.

Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna 6,7 miljoonaa euroa.

Energiayhtiöllä oli viime vuoden lopussa 5 274 sähkönsiirron liittymää ja 213 kiinteistöä kaukolämpöasiakkaana. Vesiyhtiöllä oli silloin 3 300 sopimusta.

Osakkeiden myynnistä rahaa investointeihin

Keminmaan Vesi ja Keminmaan Energia fuusioituivat viime vuodenvaihteessa Keminmaan Energia ja Vesi Oy:ksi, jonka vastuulle kuuluu kunnassa sähkönsiirto, kaukolämmön ja veden toimitukset sekä jätevesien käsittely.

Fuusion jälkeen syntynyt yhtiö myi viime kesäkuun alussa vuonna 2001 hankkimansa Oulun Sähkömyynti Oy:n osakkeet. Kauppasumma oli noin kolme miljoonaa euroa. Osan saamastaan myyntivoitosta se käyttää nyt kaukolämmön toimitusvarmuutta parantaviin investointeihin ja maksaa samalla vähemmän veroa saamastaan myyntivoitosta.

– Kaukolämmön rengassyötön tekeminen on ollut esillä useana vuotena, mutta siihen ei ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Viime kesäkuussa kilpailutimme hankkeen ja syyskuun alussa teimme siitä sopimuksen KVL-tekniikan kanssa. Hanke valmistuu marraskuun loppuun mennessä, Keminmaan Energia ja Veden toimitusjohtaja Jukka Kuula sanoo.

Ensi vuoden maaliskuusta lähtien Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n sähkönsiirron ja kaukolämmön laskutusasioista vastaa Pohjois-Suomen Energiatieto Oy eli PSET. Aikaisemmin laskutuksesta vastannut Oulun Sähkönmyynti vastaa laskujen lähettämisestä vielä siirtymäkauden ajan.

Sähkönsiirtoon keskittynyttä Keminmaan kunnan tytäryhtiötä pyydettiin mukaan uuteen Oulun Sähkönmyynti Oy:n ympärille fuusioitavaan sähkönmyyntiyhtiöön viime keväänä. Omistaja Keminmaan kunta päätti, että yhtiö ei lähde siihen mukaan, koska se olisi voinut tarkoittaa sekä taloudellisia riskejä että suuria sitoumuksia. Uusi myyntiyhtiö aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Siinä on osakkaana muun muassa Oulun Sähkönmyynti, jonka osakkeet Keminmaa Energia ja Vesi myi pois.

Asiakas voi kilpailuttaa sähkön myynnin osuuden. Asiakkaiden sähkölaskut muodostuvat sähkön myynnistä ja siirrosta.