Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Kemin Ajok­seen päässee jat­kos­sa Kiinan sel­lu­lai­voil­la – val­tuus­to päätti myöntää ta­kauk­sen sa­ta­ma­yh­tiön lai­nal­le

Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio sanoo, että Ajoksen satama olisi jatkossa yhä enemmän Lapin portti maailmalle.
Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio sanoo, että Ajoksen satama olisi jatkossa yhä enemmän Lapin portti maailmalle.
Kuva: Jussi Saarela

Kemin Ajoksen satamaan suunnitelluilla investoinneilla olisi käyttöä neljäksikymmeneksi vuodeksi. Investointeja pitää tehdä, jos Metsä Fibren Kemiin suunnittelema biotuotetehdas toteutuu ja sen kuljetukset alkavat kulkea Ajoksen kautta.

– Tämä on iso investointi Kemin satamayhtiölle ja siinä on tiettyjä riskejä, mutta tämä on myös iso mahdollisuus. Olemme varmistaneet, että Metsä Fibren Kemin uusi biotuotetehdas käyttäisi Kemin satamaa pääasiallisena tuonti- ja vientisatamana. Näen tämän neljänkymmenen vuoden investointina ja sijoituksena tulevaisuuteen, Kemin Satama Oy toimitusjohtaja Markku Rautio sanoo.