Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Tilaajille

Ke­mi­läis­per­heet kai­paa­vat kun­nal­ta pa­nos­tus­ta var­hai­seen tukeen – ylei­sim­mät tuen tarpeet liit­ty­vät huol­ta­juu­teen, van­hem­muu­den tukeen ja ter­vey­teen

Kyselyyn vastasivat lapsiperheet. Vastausten perusteella perheet kaipaavat esimerkiksi tukea vanhemmuuteen.
Kyselyyn vastasivat lapsiperheet. Vastausten perusteella perheet kaipaavat esimerkiksi tukea vanhemmuuteen.
Kuva: Pekka Peura

Kemiläiset lapsiperheet kaipaavat panostusta varhaiseen tukeen, ilmee kaupungin teettämästä kyselystä.

Yleisimmät perheiden tuen tarpeet liittyvät vastausten perusteella huoltajuus- ja elatusasioihin, vanhemmuuden tukeen, kasvatusasioihin ja terveyteen.