kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Tilaajille

Ke­mi­läi­nen ro­mu­yri­tys turmeli ym­pä­ris­töä – yrit­tä­jäl­le van­keut­ta ja 150 000 euron ri­kos­hyö­ty val­tiol­le

Kemin Eko-Romu oy on saanut toimia Ajoksessa vuosia, vaikka yritys on rikkonut räikeästi ympäristölupansa ehtoja.

Kemi

Lapin käräjäoikeus on tuominnut kemiläisen romuyrittäjän kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen ympäristön turmelemisesta, kirjanpitorikoksesta ja velallisen petoksesta. Lisäksi yrittäjä firmoineen tuomittiin menettämään valtiolle 150 000 euroa rikoksella saatua hyötyä.

Ympäristörikos koskee Ajoksessa pitkään toiminutta Kemin Eko-Romu oy:tä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi sille vuoden 2013 lopulla ympäristöluvan, mutta yritys löi luvan määräyksiä laimin monin tavoin.