kolumni: Mud­dus­jär­ven pa­lis­kun­nan met­säs­tys­kiel­to on tais­te­lu­huu­to

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Tilaajille

Ke­mi­joen Iso­haa­ran voi­ma­lai­tos­pa­to­jen ala­puo­lel­le nousi viime vuonna 6100 is­tu­tet­tua lohta

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Voimalohi Oy selvittivät Kemijoen Isohaaran padon alapuolelle nousevien istutuslohien määrää. Viime vuonna, kesällä ja syksyllä, kaloja laskettiin noin 6100 kappaletta. Lukema saatiin käyttämällä merkintä–takaisinpyynti –metodia.

Tutkimuksessa selvitettiin myös lohien ja taimenien hakeutumista Isohaaran padon kahteen kalatiehen. Selvisi, että luonnossa syntyneet lohet hakeutuivat kalateihin istutettuja lohia paremmin. Merivaellukselta palanneiden lohien määrä oli noin prosentti istutetuista vaelluspoikasmäärästä.