Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Kävimme kat­so­mas­sa, miten yli 20 000 asuk­kaan kau­pun­gin siir­tä­mi­nen sujuu – Kii­ru­nan kes­kus­tan jät­ti­mäi­nen muutto on nyt kriit­ti­ses­sä vai­hees­sa

Pohjois-Ruotsin investointibuumi lupaa suuria suomalaisillekin, mutta Kiirunaan pitäisi mennä paikalle ja mieluiten asettua sinne asumaan. Historiallisen muutto-operaation takana on kaivosyhtiö LKAB. Suurimpana haasteena sillä on kova työvoimapula, jota edes suomalaisten värvääminen naapurin kasvuhankkeisiin ei riitä paikkaamaan.

Kokonaisen kaupungin siirtäminen kolmella kilometrillä on operaatio, jonka mittakaavan ymmärtää vasta paikan päällä.

Osa Kiirunan vanhan keskustan rakennuksista on tyhjennetty lopullisesti. Lähdön tunnelman voi aistia.