tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Katse eteen­päin Ro­va­nie­mel­lä

Rovaniemen johtaminen on ollut mediassa esillä viime viikkoina – erityisesti virkavalinnat ja sijoitustoiminta, josta on myös viranomaistutkinta käynnissä. Taustakuiskuttelijat ovat olleet aktiivisia ja median avulla on päästy maalaamaan yksipuolista mielikuvaa kaupungin johtamisesta ja sen ongelmista.

Viime elokuussa alkanutta valtuustokautta voinee päällisin piirtein luonnehtia tyyneksi. Alku on ollut rakentava, yhteistyöhakuinen ja eteenpäin katsova poliittisten ryhmien välillä. Yhteistyötä ja avointa vuoropuhelua tarvitaan jatkossakin myös viranhaltijoiden kanssa, jos aiomme selviytyä kaikista haasteista.