Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Ka­ren­tee­ni muutti opet­ta­jan arjen ih­mis­ko­keek­si – Kou­lu­työs­sä on pysytty tah­dis­sa, mutta työ­päi­vät venyvät etä­ope­tuk­ses­sa

Torniossa on useilla kouluilla ja perheissä eletty koronakaranteenissa. Tuorein koronakaranteeni osui Kokkokankaan koululle. Joukkoaltistuminen siirsi 22 oppilasta, kaksi opettajaa ja yhden ohjaajan kahdeksi viikoksi kotiin.

– Tieto karanteenista tuli rehtorilta. Hän kutsui minut kansliaan ja siitä menin keräämään lapset välitunnin jälkeen luokkaan.