pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Ka­na­lin­tu­jen kau­si­lu­pien myyn­nis­tä en­na­koi­daan vil­kas­ta – Vuosi sitten myynti nousi kol­man­nek­sel­la

Metsäkanalintujen kausilupamyynti on alkanut huhtikuun alussa.
Metsäkanalintujen kausilupamyynti on alkanut huhtikuun alussa.

Kanalintujen kausilupamyynnistä odotetaan tänä vuonna vilkasta. Luvat ovat myynnissä huhtikuun ajan.

– Ennakoida voi, että kiinnostusta kanalintujen metsästykseen on. Myynti on käynnistynyt mukavasti, sanoo ylitarkastaja Ahti Putaala.