Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti kolme va­raus­il­moi­tus­ta laa­jois­ta alueis­ta Poh­jois-Suo­mes­sa – yh­teen­las­ket­tu pin­ta-ala 3700 ne­liö­ki­lo­met­riä

Lattude 66 Cobalt oy:n toimitusjohtajan Thomas Hoyerin mukaan yhtiö aikoo olla yhteydessä maanomistajiin siinä tapauksessa, että varatuilta alueilta kerätään maaperänäytteitä.
Lattude 66 Cobalt oy:n toimitusjohtajan Thomas Hoyerin mukaan yhtiö aikoo olla yhteydessä maanomistajiin siinä tapauksessa, että varatuilta alueilta kerätään maaperänäytteitä.
Kuva: Jussi Leinonen

Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt on jättänyt  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille kolme varausilmoitusta laajoista alueista kahdeksan kunnan alueella Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa.

Varausilmoitusten yhteenlaskettu pinta-ala on 3700 neliökilometriä. Yhtiö on hakenut alueille kaksivuotista varausta.

Varausilmoitukset antavat Latitudelle oikeuden jokamiehenoikeuden puitteissa tapahtuvaan pienimuotoiseen näytteenottoon ja kartoitukseen. Varausilmoitus ei takaa lupaa kairauksiin tai kaivoksen perustamiseen.

Varaus antaa myös etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen.

– Olemme maastotutkimusten aikatauluja suunnitellessamme yhteydessä paliskuntiin. Mikäli haluamme kerätä maaperänäytteitä, olemme etukäteen maanomistajiin yhteydessä, Latitude 66 Cobalt Oy:n toimitusjohtaja Thomas Hoyer kertoo tiedotteessa.

Maastossa tullaan liikkumaan vähän

Geologista tutkimustyötä johtaa yksi yhtiön perustajista, saksalainen geologian professori Steffen Hagemann

Latitudea kiinnostaa erityisesti koboltti, josta on tullut haluttu raaka-aine akkuteollisuudessa.– Nyt varatuilla alueilla on tehty geologista työtä aiemmin, mutta silloin on etsitty kuparia, kultaa tai muita teollisuuden perinteisesti tarvitsemia mineraaleja. Aiemmissa tutkimuksissa lupaavatkin kobolttilöydökset on sivuutettu, Hagemann kertoo tiedotteessa.

Hagemannin mukaan varausaikainen tutkimus on pääasiassa historiallisen tutkimustiedon keräämistä, analysointia ja tulkitsemista. Varausaikana maastossa tullaan liikkumaan varsin vähän. Suurin osa työstä tapahtuu erilaisissa arkistoissa sekä haastattelemalla alueilla aiemmin toimineita geologeja.

Varaukset käynnistävät kaksivuotisen projektin

Uusien varauksien myötä yhtiö käynnistää vuodet  2020–2022 kattavan projektin, jota varten se kerää kansainvälisen tutkijaryhmän kartoittamaan geologisesti lupaavien alueiden parhaiden kobolttimalmioiden mahdollisia sijainteja.

Projektin tavoitteena on tuottaa tietoa alueiden kallioperän rakenteesta ja ohjata yhtiön malminetsintälupahakemukset pitkäaikaisen kaivostoiminnan mahdollistaville alueille.

Latitude jätti syyskuussa 2000 neliökilometrin aluetta koskevan varausilmoituksen Peräpohjan liuskevyöhykeen itäiselle alueelle Rovaniemen eteläpuolelle. Yhtiön Tukesille jättämien varausilmoitusten yhteenlaskettu pinta-ala on nyt 5700 neliökilometriä.

– Olemme viimeisen kolmen vuoden aikana investoineet kolme miljoonaa euroa Kuusamon liuskevyöhykkeen tutkimuksiin. Geologeillamme on ymmärrys siitä, miten koboltti on asettunut nykyisille sijoilleen. Tätä tietoa on nyt mielekästä soveltaa iältään ja rakenteeltaan samanlaisiin geologisiin vyöhykkeisiin Suomessa, Hoyer kertoo.